DNVN - Ngày 4/11, Đại học Đông Á (Đà Nẵng) tổ chức lễ tốt nghiệp khối ngành Sức khỏe năm 2023. Đây là lễ tốt nghiệp dành cho 53 tân Dược sĩ khóa đầu tiên và của 26 tân cử nhân Điều dưỡng khóa 2 chương trình Aijinkai, Nhật Bản - cũng là những sinh viên tiếp theo của khóa học nhận bằng tốt nghiệp năm 2023.
DNVn - Nhằm mục tiêu cùng đào tạo nguồn nhân lực bán lẻ của Việt Nam, góp phần thực hiện chiến lược phát triển thương mại trong nước, Aeon Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết hợp tác với gần 20 trường cao đẳng và đại học tại Huế vào ngày 28/9 và sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 29/9.