Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành công văn số 4726/BGDĐT-GDTC gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Theo đó, các địa phương căn cứ phân loại đánh giá cấp độ dịch COVID-19 theo từng địa bàn để quyết định cho phù hợp.
DNVN – Theo Giáo sư Ngô Bảo Châu, học tập hiệu quả là sống một cuộc sống hiệu quả. Vì vậy, năng lực sáng tạo là một kỹ năng cần thiết để sống một cuộc sống hiệu quả. Mô hình giáo dục nào giúp trẻ có năng lực sáng tạo cần được quan tâm phát triển hơn nữa. Giáo dục sáng tạo không phải là một trào lưu nhất thời mà là xu thế tất yếu.