Y tế

Đinh 12 cm chui vào tuỷ sống

(DNVN) - Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội) vừa cứu chữa thành công cho bệnh nhân bị 1 chiếc đinh Kirschner dài 12cm đâm xuyên qua đỉnh phổi chui vào lỗ liên hợp đốt sống ngực 2 - 3 và đâm xuyên qua tuỷ sống.

(DNVN) - Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội) vừa cứu chữa thành công cho bệnh nhân bị 1 chiếc đinh Kirschner dài 12cm đâm xuyên qua đỉnh phổi chui vào lỗ liên hợp đốt sống ngực 2 - 3 và đâm xuyên qua tuỷ sống.