DNVN - Đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia để người lao động có thêm nhiều cơ hội trong quá trình tìm kiếm việc làm, thương lượng tiền lương, điều kiện lao động... Đây là nội dung trọng tâm tại hội thảo “Tham vấn sửa đổi, bổ sung Chương IV Luật Việc làm năm 2013 về đánh giá cấp chứng chỉ Kỹ năng nghề quốc gia”.
DNVN - Hợp tác giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp đang cần thêm cơ chế và chính sách tốt hơn, bởi đây được xem là giải pháp cốt lõi trong việc “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam” để tiếp tục thực hiện đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề.
DNVN- Ông Nguyễn Ngọc Lâm- Phó Văn phòng, Tổ trưởng Tổ Thông tin truyền thông Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) cho biết, Điện lực Liên Chiểu (thuộc PC Đà Nẵng) vừa phát hiện và xử lý kịp thời trường hợp sản lượng điện của khách hàng tăng vọt bất thường và rất nguy hiểm.
DNVN - Là vùng đất khai phá sau cùng ở Nam Bộ, so với các nơi khác điều kiện sinh sống ở An Giang không được thuận lợi. Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề làm ruộng, đánh bắt cá, tôm… Trải qua 190 năm hình thành và phát triển, An Giang đã không ngừng phát huy ý chí, khát vọng vươn lên để xây dựng tỉnh ngày càng phồn vinh.
DNVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông (THPT) trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đây được xem là một tin vui đối với các trường nghề khi nút thắt về giảng dạy văn hóa và tuyển sinh đã được tháo gỡ.