Chính sách

Vì sao phải bổ sung quy trình biên soạn GDP, GRDP?

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) là chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng, luôn là một trong những chỉ tiêu “nóng”. Nhu cầu thông tin phục vụ quản lý, điều hành, hoạch định chính sách, đặc biệt là thông tin về GDP và GRDP luôn thường xuyên, liên tục và ở mức độ cao nhất.

DNVN - Theo Tổng cục Thống kê, những thành tích trong thu hút FDI của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2021 là rất đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế nhất định. Theo đó, một trong những giải pháp quan trọng để thu hút vốn FDI là ưu tiên doanh nghiệp công nghệ cao và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam.
DNVN - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam kiến nghị cần thêm tiêu chí để kiểm soát du lịch an toàn hơn. Đó là tập trung tiêm vaccine cho những nơi trọng điểm, trao cho ngành du lịch quyền chọn các nơi trọng điểm, xác định các điểm an toàn, qua đó các Bộ, ngành liên quan có thể hỗ trợ.
DNVN - Gần 1 triệu người trong độ tuổi lao động đã quyết định rời phố về quê. Chuỗi cung ứng lao động của các doanh nghiệp đã thực sự đứt gãy chứ không còn là nguy cơ. Giải pháp thu hút lao động ngược trở lại các khu công nghiệp và các TP lớn là vấn đề rất nan giải hiện nay khi người lao động đã có tâm lý lo ngại, nghi ngờ và lưỡng lự.
Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Văn phòng Chính phủ đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý.