Chính sách

DNVN - Kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2022 khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực. Theo đó, GDP quý III ghi nhận đà tăng khá cao ở mức 13,67% so với cùng kỳ năm trước. Còn GDP 9 tháng năm 2022 tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2011-2022.
DNVN - TS. Cấn Văn Lực- chuyên gia kinh tế trưởng BIDV cho rằng, sự phát triển của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn và chưa đạt như kỳ vọng. Doanh nghiệp còn "ngại" đổi mới công nghệ, năng lực tham gia chuỗi giá trị, mạng lưới sản xuất toàn cầu còn hạn chế...
DNVN - Ngày 16/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, theo đó, nghị định đã đưa ra các quy định mới cần lưu ý khi chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước và quốc tế.
DNVN - Tham gia kiến sửa đổi Luật Đất đai tại “Hội nghị phản biện xã hội” vừa diễn ra do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh nguyên nhân chính dẫn đến chậm tiến độ cổ phần hóa là vấn đề sắp xếp, xử lý đất đai không hợp lý.
DNVN - Để xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp (DN) Việt Nam nhận thấy cần thiết triển khai thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ. Trong đó, cần chú trọng chú trọng xây dựng, hoàn thiện môi trường, thể chế đầu tư; khuyến khích DN, doanh nhân làm ăn chân chính, đổi mới sáng tạo.
DNVN - Góp ý sửa đổi Luật Đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 18/NQ -TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đề xuất cần có cơ chế tháo gỡ cho nhà đầu tư mới nhận chuyển nhượng dự án được gia hạn thời hạn sử dụng đất để lập dự án mới.