Tư vấn pháp luật

Doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh trong bao lâu?

Công ty của tôi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động từ ngày 30/11/2017 đến hết ngày 29/11/2018, hiện tại công ty tôi chưa đủ khả năng hoạt động trở lại. Vậy tôi có thể tạm ngừng kinh doanh tiếp hay không?