Pháp luật

Áp thuế tự vệ mặt hàng dầu thực vật tinh luyện như thế nào?

(DNVN) - Doanh Nghiệp Việt Nam xin gửi phản hồi trước câu hỏi của độc giả liên quan đến việc áp thuế tự vệ mặt hàng dầu thực vật tinh luyện.

Vừa qua, một độc giả đã gửi câu hỏi đến Doanh Nghiệp Việt Nam liên quan đến việc áp thuế tự vệ mặt hàng dầu thực vật tinh luyện.

Câu hỏi như sau: Theo Quyết định 8287/QĐ-BCT, mức thuế tự vệ đối với mặt hàng dầu thực vật tinh luyện kể từ ngày 8/5/2016 sẽ áp dụng theo khung thời gian sau: Từ 8/5/2016 đến 7/5/2017, mức thuế áp dụng với mặt hàng này là 2%. 

Còn từ 8/5/2017 trở đi, nếu không gia hạn quyết định áp dụng biện pháp tự vệ, dầu thực vật tinh luyện nhập khẩu vào Việt Nam sẽ không bị áp thuế.

Cho tôi hỏi mức thuế này hiện tại là bao nhiêu, là mức 2% hay 0%?

Doanh Nghiệp Việt Nam xin trả lời câu hỏi này như sau:

Theo quyết định 8287/QĐ-BCT ngày 10/08/2015 của Bộ Công Thương lộ trình áp dụng mức thuế tự vệ đối với mặt hàng dầu thực vật nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau như sau:

Theo quy định tại Điều 26 Pháp lệnh 42/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban Thường vụ quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam, Bộ Công Thương sẽ xem xét gia hạn áp dụng biện pháp trên cơ sở hồ sơ yêu cầu gia hạn thời gian áp dụng biện pháp tự vệ của tổ chức, cá nhân đại diện cho ngành sản xuất trong nước (điều kiện: toàn bộ hàng hoá do tổ chức, cá nhân đó sản xuất chiếm ít nhất 25% sản lượng hàng hoá tương tự hoặc hàng hoá cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước). Hồ sơ phải được gửi cho Bộ Công Thương chậm nhất là 06 tháng trước ngày biện pháp tự vệ hết hiệu lực.

Như vậy, trường hợp tổ chức, cá nhân đại diện cho ngành sản xuất trong nước nhận thấy cần gia hạn việc áp dụng biện pháp tự vệ phải gửi Hồ sơ yêu cầu gia hạn cho Bộ Công Thương trước ngày 07/11/2016. Nếu hồ sơ yêu cầu của doanh nghiệp trong nước, có đầy đủ căn cứ để điều tra gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ thì theo quy định tại Pháp lệnh 42/2002, Bộ Công Thương sẽ ban hành Quyết định điều tra và tiến hành điều tra để xem xét việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng dầu thực vật nhập khẩu.

Tuy nhiên, đến nay chưa có bất cứ một văn bản nào của Bộ Công Thương đề cập thêm về vấn đề gia hạn này, nên việc áp thuế đối với mặt hàng dầu thực vật nhập khẩu sẽ tuân thủ theo lộ trình của Quyết định 8287 của Bộ Công Thương. Như vậy, kể từ ngày 08/05/2017 mức thuế tự vệ đối với mặt hàng dầu thực vật tinh luyện sẽ là 0%.

PV