Pháp luật

Bán phụ nữ qua biên giới làm gái mại dâm bị xử thế nào?

(DNVN) - Hành vi buôn bán phụ nữ qua biên giới làm gái mại dâm là hành vi bị nghiêm cấm và sẽ bị xử phạt theo điều 150 Bộ luật Hình sự 2015.

Căn cứ Điều 150 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về Tội mua bán người như sau:

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc bằng thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

Hành vi buôn bán phụ nữ qua biên giới làm gái mại dâm bị xử phạt nặng. Ảnh minh họa. 

a) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác;

b) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;

c) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Vì động cơ đê hèn;

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

đ) Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

e) Đối với từ 02 đến 05 người;

g) Phạm tội 02 lần trở lên.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

d) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát;

đ) Đối với 06 người trở lên;

e) Tái phạm nguy hiểm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Ngoài ra hành vi buôn bán phụ nữ qua biên giới làm gái mại đam là hành vi bị nghiêm cấm. Quốc hội đã ban hành Luật Phòng, chống buôn bán người số 66/2011/QH12. 

Tại Điều 3 của luật này quy định các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có các hành vi mua bán phụ nữ; mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em. Luật này cũng quy định rất rõ về trách nhiệm của các cơ quan trong việc phòng, chống buôn bán người. 

Luật sư Nguyễn Hồng Thái