Hỗ trợ doanh nghiệp

Đà Nẵng: Công trình cấp III, IV tổng mức dưới 15 tỷ đồng do Chủ tịch quận, huyện quyết định đầu tư

DNVN - Ngày 2/6, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 ban hành Quy định về phân công, phân cấp, ủy quyền trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn TP Đà Nẵng, bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 12/6/2021

'Ngọn hải đăng' hay khách sạn trá hình ? / Chùm ảnh các KCN ở Đà Nẵng tổng lực phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn sản xuất

Theo đó, quy định phân công, phân cấp, ủy quyền trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn TP Đà Nẵng ban hành theo Quyết định 10/2021/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng gồm 3 chương, 11 điều; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/6/2021 và thay thế Quyết định 02/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND TP Đà Nẵng.

Theo quy định mới của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, công trình cấp III, IV tổng mức dưới 15 tỷ đồng do Chủ tịch quận, huyện quyết định đầu tư

Theo quy định mới của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, công trình cấp III, IV có tổng mức dưới 15 tỷ đồng do Chủ tịch quận, huyện quyết định đầu tư

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Võ Tấn Hà, việc UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định 10/2021/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 điều chỉnh quy định phân công, phân cấp, ủy quyền trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác quản lý xây dựng từ khâu thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng, an toàn xây dựng, xử lý sự cố công trình trên địa bàn TP.

Cụ thể là đảm bảo phù hợp với nội dung phân cấp về thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng của UBND quận, huyện; đảm bảo trách nhiệm Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn về xây dựng theo Luật Xây dựng hiện hành. Đồng thời nêu rõ trách nhiệm của Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND quận, huyện trong việc thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn quản lý theo quy định tại quy định tại Khoản 5 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

Đáng chú ý, quy định mới nêu cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của UBND các quận, huyện. Bổ sung, điều chỉnh phân công, phân cấp, ủy quyền quản lý chất lượng xây dựng công trình đảm bảo phù hợp với nội dung phân cấp về thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng của UBND quận, huyện nhằm phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 52 Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

Trước đây, nội dung phân cấp tại Quyết định 02/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND TP Đà Nẵng giao Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế Hạ tầng thuộc UBND các quận, huyện chủ trì kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng quy định tại Điều 32 Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ đối với công trình nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên. Công trình xây dựng cấp III, cấp IV do Chủ tịch UBND các quận, huyện quyết định đầu tư. UBND các quận, huyện là chủ đầu tư; trừ công trình có tổng mức đầu tư lớn hơn 5 tỷ đồng.

Nay với quy định mới tại Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND quận, huyện có trách nhiệm chủ trì, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ trên địa bàn quản lý (trừ các công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn quản lý của BQL Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng);

Báo cáo kết quả kiểm tra về Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để theo dõi tổng hợp đối với các công trình sử dụng vốn khác thuộc danh mục công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn, lợi ích cộng đồng được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ đã được Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND quận, huyện thẩm định thiết kế.

Cũng theo quy định mới của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, các công trình cấp III, IV có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng do Chủ tịch UBND các quận, huyện quyết định đầu tư. “Đây là nội dung được điều chỉnh tại Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 1/6/2021 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhằm phù hợp với quy định tại Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND TP Đà Nẵng!” – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Võ Tấn Hà cho hay.


Hải Châu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm