Chính sách

Ngành Công thương: Tạo dựng nền tảng cho chiến lược hội nhập

DNVN - Phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, sáng 24/3, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh yêu cầu ngành công thương cần thực hiện tốt hội nhập kinh tế quốc tế làm nền tảng cho chiến lược hội nhập.

FTA thế hệ mới: Dấu mốc quan trọng trên con đường hội nhập / Phòng vệ thương mại - "lá chắn" bảo vệ doanh nghiệp trong quá trình hội nhập

Nhìn lại 10 năm thực hiện Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo. Xung đột địa chính trị và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt.

Các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác bảo đảm an ninh của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam, bởi nền kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu, rộng với kinh tế thế giới, đặc biệt là việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới vừa tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức đan xen.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, kịp thời, quyết liệt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; ngành công thương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh yêu cầu ngành công thương
thực hiện tốt hội nhập kinh tế quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm và thành quả to lớn mà ngành công thương đã đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

Ngành công thương đã phát huy vai trò, vị trí đầu tàu, là động lực tăng trưởng của nền kinh tế, đi đầu trong công tác hội nhập quốc tế và công nghiệp hóa, hiện hại hóa đất nước, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tích cực tham gia xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, ngày càng hiện đại.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị Ban Cán sự Đảng bộ Công Thương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế; kinh tế với quốc phòng, an ninh. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các nghị quyết, kết luận của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội.

Ngành công thương cần có các giải pháp cụ thể để thúc đẩy tăng cường liên kết, chuyển giao, chuyển đổi công nghệ giữa công nghiệp dân sinh và công nghiệp quốc phòng.

Tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Trung ương và Bộ Chính trị trong tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, nhất quán, xuyên suốt chiến lược hội nhập quốc tế, trong đó lấy hội nhập kinh tế quốc tế làm nền tảng, gắn kết chặt chẽ với lợi ích quốc gia để đảm bảo an ninh quốc gia.

Tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hà Anh
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm