Thứ sáu, 22/06/2018, 18:01 GMT+7
Sự kiện - chuyên đề:
QUAN HỆ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP World Cup 2018 Các thú chơi sang của đại gia Việt Chiến sự Syria

Ô nhiễm môi trường tại Thanh Liêm: Sở TTTT Hà Nam phản hồi

07:55:00 29/02/2016

Trước hết, Doanh nghiệp Việt Nam xin hoan nghênh sự phản hồi tích cực của Sở TT&TT tỉnh Hà Nam đối với sự việc ô nhiễm môi trường mà đã nêu. 

Theo đó, ngày 23/12/2015, Doanh nghiệp Việt Nam đã có bài phản ánh về việc: Ô nhiễm môi trường tại Thanh Liêm, Hà Nam: "Lãnh đạo tỉnh, huyện có dám ở một ngày?".

Công văn Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam gửi tới Doanh nghiệp Việt Nam.

Ngày 15/2/2016, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam đã có công văn số 22/STTTT-BCXB gửi tới Doanh nghiệp Việt Nam về việc cung cấp thông tin cho báo chí. Để sự việc khách quan đa chiều, chúng tôi xin được đăng tải tóm tắt nội dung công văn của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam.

Công văn nêu rõ, để cung cấp thông tin chính thông của cơ quan nhà nước cho báo chí về vấn đề ô nhiễm môi trường tại huyện Thanh Liêm. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam đã gửi tới Doanh nghiệp Việt Nam báo cáo số 14/BC-STN&MT ngày 27/1/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam.

Theo báo cáo số 14/BC-STN&MT của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam về công tác bảo vệ môi trường các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm.

Về thủ tục hành chính các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn cơ bản đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường được cơ quan quản lý phê duyệt, xác nhận theo thẩm quyền. Thời gian đầu các nhà máy đi vào hoạt động các thiết bị đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và hiệu chỉnh, bên cạnh đó chất lượng đường giao thông không đáp ứng, các xe chở nguyên vật liệu với khối lượng lớn, chạy quá tốc độ quy định nên môi trường không khí của khu vực xã Thanh Nghị bị ô nhiễm dẫn đến kiến nghị của người dân.

Đứng trước thực trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực xã Thanh Nghị nói riêng và địa bàn huyện Thanh Liêm nói chung Ban thường vụ tỉnh Ủy cũng đã tổ chức kiểm tra và yêu cầu xử lý các xe chở quá khổ, quá tải và chạy quá  tốc độ cho phép gây ô nhiễm môi trường phải hạ tải, chạy đúng tốc độ, che phủ bạt.

UBND tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các sở, ban, nghành liên quan thành lập Tổ công tác về kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trên địa bàn xã Thanh Thủy và các xã có liên quan khu vực phía Tây sông Đáy, triển khai nhân rộng mô hình hợp tác xã dịch vụ môi trường thành lập các tổ xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các xã trọng điểm bị ô nhiễm môi trường.

Đến nay môi trường tại các xã Thanh Nghị cơ bản đã được cải thiện qua kết quả khảo sát, thu thập thông tin và đánh giá công tác bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường và các nghành liên quan.

Để môi trường khu vực xã Thanh Nghị đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, chính quyền địa phương làm tốt trách nhiệm về quản lý môi trường theo phân cấp.

Về phía Sở tài nguyên và Môi trường cần phối hợp với UBND huyện đề xuất xử lý các doanh nghiệp, cơ sở vi phạm pháp luật để bảo vệ môi trường thuộc địa bàn xã Thanh Nghị. Phối hợp với UBND huyện theo dõi, gíam sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các doanh nghiệp, cơ sở không thực hiện nghiêm các quy định pháp luạt về Bảo vệ môi trường.

Về phía Sở Giao thông Vận tải cần tham mưu UBND tỉnh lắp đặt hệ thống biển báo hạn chế tốc độ và tải trọng trong khu vực khai thác, chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng gần khu dân cư xã Thanh Nghị. Ngoài ra, Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường có kế hoạch bảo dưỡng, duy tu đường để không gây ô nhiễm bụi.

Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng công an tuần tra, xử lý các vi phạm của các xe vận chuyển nguyên liệu trên địa bàn xã Thanh Nghị.

Về phía Sở Công thương cần chủ trì kiểm tra, rà soát việc thực hiện cấp giấy phép vật liệu nổ của các cơ sở khai thác đá, trong đó kiểm tra khối lượng vật liệu nổ trong một lần nổ, thời gian nổ mìn… của các cở sở khai thác đá. Chỉ đạo các doanh nghiệp có phương án nổ mìn đảm bảo an toàn cho người và tài sản của người dân.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan ra soát kiểm tra xác định mức độ ảnh hưởng của nổ mìn tới các công trình nhà dân.

Về phía Công an tỉnh Hà Nam cần phối hợp với thanh tra giao thông tiếp tục kiểm tra, xử lú tình trạng xe quá khổ quá tải và vi phạm tốc độ trên các tuyến đường, kể cả các tuyến đường vào mỏ, đặc biệt là khi dân cư xã Thanh Nghị.

Chỉ đạo phòng cảnh sát chống tội phạm về môi trường tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn các cơ sở sản xuất, vận tải có dấu hiệu vi phạm về môi trường.

Về phía UBND Huyện Thanh Liêm cần duy trì các kết quả đã đạt được về công tác bảo vệ môi trường của xã Thanh Thủy, Thanh Tân và nhân rộng mô hình xây dựng đề án tổ chức mô hình hợp tác xã dịch vụ môi trường tại xã Thanh Nghị để tưới phun nước, quét dọn trên các tuyến đường vận chuyển và các trục giao thông chính trên địa bàn xã Thanh Nghị.

Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở trên địa bàn theo quy định. Ngoài ra, UBND huyện cần phải rà soát, thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn phát hiện xử lý các vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan quản lý cấp trên.

Chỉ đạo công an huyện tăng cường tuần tra, cử cán bộ bám sát địa bàn nhằm sớm phát hiện những vi phạm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong công tác bảo vệ môi trường.

Khẩn trương thành lập đơn vị dịch vụ môi trường để triển khai các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường chung của khu vực. Hoạt động tài chính của đơn vị này phải thực hiện đúng quản lý tài chính theo quy định của nhà nước.

Còn đối với UBND xã Thanh Nghị cần phối hợp với UBND huyện thành lập hợp tác xã dịch vụ môi trường để triển khai các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động và công khai thu chi của Tổ xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tổng kết, đánh giá hoạt động của Tổ chức xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường và có kiến nghị kịp thời. Định kỳ báo cáo hoạt động của Tổ chức xử lý môi trường về UBND huyện Thanh Liêm.

Có biện pháp xử lý đối với những cơ sở không nằm trong quy hoạch của tỉnh hoặc không đáp ứng đủ các điều kiện về môi trường.
Tăng cường giáo dục và tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi  trường.

Các doanh nghiệp, cơ sở, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải nghiêm túc thực hiện các quy định của nhà nước về đầu tư, vận hành công trình bảo vệ môi trường, phòng ngừa ứng phó và khắc phục sự cố môi trường không để ảnh hưởng tới chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn, nước theo quy định. Thực hiện thu gom, phân loại, lưu trữ và xử lý chất thải nguy hại đúng quy định.

Tham gia đóng góp kinh phí cùng địa phương, tổ chức dịch vụ môi trường để duy trì các hoạt động bảo vệ môi trường, giảm thiểu bụi trên địa bàn xã.

Thực hiện đo quan trắc môi trường (đúng tần suất, vị trí chỉ tiêu) và gửi báo cáo về cơ quan quản lý môi trường theo đúng quy định. Thực hiện đúng những cam kết của cơ sở về thực hiện các công trình bảo vệ môi trường, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường.

PV

Thêm bình luận

Họ tên
Email

Đối tác Doanhnghiepvn.vn