Hỗ trợ doanh nghiệp

Sẽ thanh tra chuyển giá tại 15 doanh nghiệp có hoạt động liên kết

(DNVN) - Theo kế hoạch thanh tra chống chuyển giá năm 2016, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai sẽ tiến hành thanh tra 15 doanh nghiệp có hoạt động liên kết.

Nguồn tin từ Bộ Tài chính cho biết, năm 2016, Cục Thuế Đồng Nai được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách là 28.600 tỷ đồng, tăng 18% so với kết quả đạt được năm 2015. Để hoàn thành nhiệm vụ thu, Cục thuế Đồng Nai sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác, thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ thuế, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ  doanh nghiệp. 

Trong đó, riêng công tác thanh tra, kiểm tra sẽ tập trung vào các doanh nghiệp xây dựng, các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, các doanh nghiệp có quy mô hoạt động sản xuất - kinh doanh ổn định nhưng kết quả kinh doanh có số lỗ lớn, hoàn thuế lớn, nhiều năm lỗ liên tục nhưng vẫn đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh và nhất là công tác chống chuyển giá.

Ảnh minh họa.

Đặc biệt, nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, đạu diện Cục thuế Đồng Nai cho biết, đơn vị này đã bố trí các cán bộ công chức giỏi nghiệp vụ, có nhiều kinh nghiệm cho Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng. Trong năm 2016, công tác thanh tra giá chuyển nhượng sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cục thuế để khai thác nguồn thu và chống thất thu ngân sách. 

Theo kế hoạch, trước mắt, Cục thuế Đồng Nai sẽ thực hiện rà soát các doanh nghiệp có giao dịch liên kết để xây dựng kế hoạch thanh tra; thu thập thông tin về các chỉ tiêu tài chính theo ngành nghề để xây dựng tỷ suất ngành và bổ sung dữ liệu theo yêu cầu của Tổng cục Thuế.  “Dự kiến, năm 2016 đơn vị sẽ tổ chức thanh tra 15 doanh nghiệp có hoạt động liên kết", đại diện Cục thuế Đồng Nai cho biết.

Về kiểm tra, thanh tra, trong năm 2015, Cục thuế Đồng Nai đã tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý tổng cộng 2.669 doanh nghiệp với tổng số tiền truy thu, phạt và truy thu hoàn thuế là 580 tỷ đồng, giảm lỗ 684 tỷ đồng. Bên cạnh việc đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, công tác thu hồi nợ thuế cũng được Cục thuế Đồng Nai đặc biệt quan tâm. 

Tính đến ngày 31/12/2015, số nợ thuế tại đơn vị là 1.119 tỷ đồng, giảm 154 tỷ đồng so với năm trước. Trong đó, nợ có khả năng thu là 735 tỷ đồng, giảm 37 tỷ đồng so với năm 2014, chiếm trên 3% trong tổng dự toán thu năm 2015, riêng về xử lý và thu nợ thuế của năm 2014 chuyển sang năm 2015 đạt 572 tỷ đồng, đạt 47%.

Việc thay đổi chính sách miễn, giảm thuế của Nhà nước ngay từ đầu năm 2015 đã tác động rất lớn tới nguồn thu của Cục thuế Đồng Nai. Chỉ tính riêng nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và một số doanh nghiệp trong nước đã sụt giảm trên 1.000 tỷ đồng. 

 

Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm 2015, Cục thuế Đồng Nai đã đẩy mạnh công tác khai thác nguồn thu, kiểm tra thuế, đôn đốc thu nộp, xử lý nợ đọng… với kết quả tăng thu tổng cộng 1.645 tỷ đồng. Trong đó, truy thu và phạt qua thanh tra, kiểm tra nộp ngân sách nhà nước 614 tỷ đồng… Vì vậy, năm 2015 số thu của Cục thuế Đồng Nai là 24.170 tỷ đồng, đạt gần 106% dự toán (22.685 tỷ đồng), tăng trên 16% so với năm 2014. Có 11 lĩnh vực, sắc thuế thu hoàn thành vượt mức dự toán năm.

Hòa Lộc
Có thể bạn quan tâm
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo