Tin tức - Sự kiện

Các tỉnh Tây Nam bộ đồng loạt thành lập và ra mắt Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

DNVN - Sáng nay (6/7), các tỉnh An Giang, Bến Tre, Kiên Giang… đồng loạt công bố Quyết định thành lập và ra mắt Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Bình Dương và nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ áp dụng “giờ giới nghiêm” từ 18h tối nay 27/7 / Miền Tây Nam Bộ với 5 ngày đếm ngược thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8, Thường trực Tỉnh ủy An Giang công bố Quyết định thành lập và ra mắt BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang. Theo đó, BCĐ gồm 15 thành viên với 5 Phó Trưởng ban; Ông Lê Hồng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang làm Trưởng ban.

BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang thành lập theo Quyết định 1814-QĐ/TU, ngày 27/6/2022, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác theo Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư.

Nhiệm vụ của BCĐ là tham mưu, đề xuất Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch để cụ thể hoá và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương; chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoặc tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo thực hiện kết luận, chỉ đạo của BCĐ Trung ương, Thường trực BCĐ Trung ương và kết luận, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương.

Ông Lê Hồng Quang-Bí thư Tỉnh ủy An Giang làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Song song đó, BCĐ cũng tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát cấp uỷ, tổ chức Đảng và các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, thanh tra, xử lý các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương.

Bên cạnh đó, tập trung đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh uỷ và cấp uỷ viên, đảng viên có thẩm quyền trong xử lý khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng, tiêu cực và xử lý thông tin về vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực do các cá nhân, tổ chức phát hiện, cung cấp, kiến nghị…

Sáng nay, tại Bến Tre, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã công bố quyết định về việc thành lập BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bến Tre có 15 thành viên: Ông Lê Đức Thọ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Phát biểu tại buổi ra mắt BCĐ, ông Lê Đức Thọ - Trưởng BCĐ đề nghị Cơ quan Thường trực BCĐ, các thành viên BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các công việc theo từng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, khẩn trương tham mưu BCĐ tỉnh xây dựng Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ từng thành viên BCĐ sát với tình hình thực tế; xây dựng Chương trình công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm nay. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát tất cả các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế liên quan đến chức vụ; những vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để đưa vào diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo.

Ngoài ra, Trưởng BCĐ yêu cầu các thành viên BCĐ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, thượng tôn pháp luật; bắt tay ngay vào công việc với quyết tâm chính trị cao nhất; chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác phổ biến, quán triệt sâu, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp hiệu quả các biện pháp phòng ngừa với chủ động phát hiện tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nhất là nơi có nhiều đơn tố cáo, phản ánh, dư luận xã hội quan tâm; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định.

Cũng trong sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kiên Giang công bố quyết định thành lập BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Ông Đỗ Thanh Bình - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang làm Trưởng BCĐ. Ngoài ra, BCĐ còn có 5 Phó trưởng ban và 9 uỷ viên.

BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh có con dấu riêng để phục vụ hoạt động, kinh phí hoạt động của BCĐ do Văn phòng tỉnh uỷ bảo đảm theo quy định. Ban nội chính Tỉnh uỷ là cơ quan thường trực của BCĐ.

Tại buổi ra mắt BCĐ, ông Đỗ Thanh Bình - Trưởng BCĐ nhấn mạnh: "BCĐ triển khai thực nghiệm ngay chương trình công tác năm 2022, trong đó đề nghị chú trọng cụ thể hóa triển khai thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ khi có chỉ đạo của Trung ương, kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng; thực hiện cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập đảm bảo thực chất, bảo vệ và khuyến khích nhân dân phản ảnh, tố giác tham nhũng, tiêu cực; tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên; trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tiêu cực, tham nhũng phức tạp xảy ra ở địa phương theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước".

Trước đó, chiều ngày 4/7, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập BCĐ Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh gồm 15 thành viên do ông Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, 5 Phó Trưởng ban.

Thường trực BCĐ gồm Trưởng ban và các Phó trưởng ban, Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan Thường trực BCĐ. Trong đó, ông Nguyễn Bình Tân - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban thường trực.

Cũng trong ngày 4/7, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tiền Giang tổ chức triển khai Quyết định thành lập BCĐ tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tiền Giang gồm 15 thành viên: Ông Nguyễn Văn Danh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang làm Trưởng Ban và 5 Phó Trưởng ban.

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Văn Giáp - một cán bộ hưu trí tỉnh Tiền Giang cho biết: Bản thân rất nhất trí trong việc thành lập BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, BCĐ đừng để tình trạng trên nóng dưới lạnh. Như vậy chính là BCĐ không có kế hoạch, không làm tham mưu cho Tỉnh ủy theo hàng quý, hàng tháng, hàng năm.

“Không có con đường nào hơn con đường nhân dân tham gia chống tham nhũng. BCĐ làm sao mà nhân dân dám tố cáo, làm sao cho nhân dân biết thông tin để người ta thực hiện quyền tố cáo của mình. Trước hết các thành viên trong BCĐ phải có tài, có đức, có tâm”, ông Giáp nói.

Thái Cường
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm