Kinh tế

9 tháng Chính phủ vay nợ gần 9 tỷ USD

(DNVN) - Trong 9 tháng đầu năm, khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ đạt gần 148,2 nghìn tỷ đồng, tương đương 6,54 tỷ USD và vay nợ nước ngoài 2,42 tỷ USD. Như vậy, Chính phủ đã vay nợ gần 9 tỷ USD trong thời gian qua.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, công tác phát hành trái phiếu Chính phủ đến hết ngày 30/9/2017, đã phát hành được 148.179,7 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, tương đương 6,54 tỷ USD, bằng 80,8% kế hoạch giao năm 2017.

Ảnh minh họa.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, về công tác huy động vốn nước ngoài, trong tháng 9/2017, Chính phủ không ký kết hiệp định vay mới. Lũy kế 9 tháng đầu năm đã ký kết 25 Hiệp định vay với tổng trị giá quy đổi khoảng 2,42 tỷ USD tương đương 54,2 nghìn tỷ đồng.

Về công tác giải ngân, trong tháng 9/2017, tổng trị giá vốn vay ODA, ưu đãi đã giải ngân đạt 5.600 tỷ đồng. Lũy kế đến 25/9/2017, tổng trị giá giải ngân ước đạt 46.056 tỷ đồng bằng 47% kế hoạch cả năm (98.760 tỷ đồng).

Về công tác trả nợ nước ngoài, trong tháng 9/2017, tổng trị giá trả nợ của Chính phủ là 10.533 tỷ đồng. Lũy kế đến 25/9/2017, tổng trị giá chi trả nợ là 203.639 tỷ đồng (trả nợ trong nước là 172.235 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 31.404 tỷ đồng).

Được biết, việc huy động trái phiếu cũng là một hình thức vay nợ của Chính phủ. Như vậy, tính cả vay nợ trong nước và nước ngoài. Trong 9 tháng qua, Chính phủ vay nợ hơn 8,96 tỷ USD, tương đương khoảng 202,4 nghìn tỷ đồng.

VĂN HUY