Kinh tế

Hai nguyên nhân khiến bội chi ngân sách 9 tháng giảm mạnh

(DNVN) - Việc không tính chi trả nợ gốc vào bội chi ngân sách Nhà nước từ năm tài khóa 2017 cũng là một trong những yếu tố khiến mức bội chi ngân sách 9 tháng đầu năm giảm mạnh.

Báo cáo của Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia về tình hình cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) cho thấy, trong 9 tháng năm 2017, tổng thu NSNN đạt 69,5% dự toán, tăng 13,9% so cùng kỳ (cùng kỳ 2016 đạt 70,5% dự toán, tăng 5,2%); tổng chi NSNN đạt 65,1% dự toán, tăng 6,6% (cùng kỳ 2016 đạt 68,4% dự toán, tăng 5,7%).

Nguồn Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia.

Bội chi NSNN ước 61,5 nghìn tỷ đồng, bằng 34,5% dự toán (cùng kỳ 2016: 152,2 nghìn tỷ đồng, bằng 59,9% dự toán). Mức bội chi NSNN so với GDP ở mức thấp, chỉ bằng 1,85% GDP (cùng kỳ 2016, 2015 lần lượt là 5,01% GDP và 4,94% GDP). 

Theo Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia, các yếu tố chính khiến bội chi NSNN giảm mạnh so với cùng năm trước do tốc độ thu NSNN tăng nhanh hơn tốc độ chi NSNN (cùng kỳ 2016 tốc độ tăng chi lớn hơn tốc độ tăng thu).

Bên cạnh đó, việc không tính chi trả nợ gốc vào bội chi NSNN từ năm tài khóa 2017 cũng khiến mức bội chi ngân sách giảm mạnh. Nếu tính cả chi trả nợ gốc, bội chi NSNN so với GDP tương đương 5,8% GDP. 

Theo cơ quan giám sát tài chính, trong những tháng cuối năm, tình hình thực hiện NSNN vẫn tồn tại nhiều vấn đề. Cụ thể, tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chậm (đạt khoảng 162,9 nghìn tỷ đồng, bằng 46,3% dự toán, thấp hơn nhiều mức 54,5% và 64,8% cùng kỳ 2016, 2015); Tốc độ tăng thu từ khu vực sản xuất kinh doanh giảm so với cùng kỳ hai năm trước chủ yếu do thu từ khu vực DNNN đạt thấp (51,7% dự toán).

Hòa Lộc