Thị trường

Quảng Bình: Thu thuế thu đạt hơn 1.414 tỷ đồng trong quý I/2021

DNVN - Quý I/2021, ước thu ngân sách của tỉnh Quảng Bình thực hiện được 1.414,8 tỷ đồng, đạt 33,9% dự toán Trung ương, đạt 28,7% dự toán tỉnh và bằng 91,1% so với cùng kỳ. Nếu trừ thu tiền sử dụng đất thì được 599,4 tỷ đồng đạt 25,2% dự toán Trung ương và 24,7% dự toán tỉnh, bằng 67,2% so với cùng kỳ.

Quảng Bình: Sắp có chương trình "Hành trình cuộc sống" bảo vệ môi trường và trái đất / Quảng Bình hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất

Thông tin từ Cục Thuế tỉnh Quảng Bình cho biết, 3 tháng đầu năm bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát trở lại của dịch bệnh Covid-19 tuy nhiên nhưng Cục Thuế Quảng Bình thu ngân sách trên địa bàn tỉnh vẫn đạt mức khá.

Quý I/2021, ước thu ngân sách của tỉnh thực hiện được 1.414,8 tỷ đồng, đạt 33,9% dự toán Trung ương, đạt 28,7% dự toán tỉnh và bằng 91,1% so với cùng kỳ. Nếu trừ thu tiền sử dụng đất thì được 599,4 tỷ đồng đạt 25,2% dự toán Trung ương và 24,7% dự toán tỉnh, bằng 67,2% so với cùng kỳ.


So với dự toán năm có 6/15 khoản thu đạt tiến độ (25%), là thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực ngoài kinh doanh, thuế thu nhập cá nhân, thuế bảo vệ môi trường, thu lệ phí trước bạ và thu tiền sử dụng đất; còn lại 9 khoản chưa đạt tiến độ dự toán. So với cùng kỳ có 7/15 khoản có tăng trưởng, đó là thu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư Nhà nước, thu từ khu vực ngoài quốc doanh, thuế bảo vệ môi trường, thu lệ phí trước bạ, thu tiền sử dụng đất, thu hoa lợi công sản và thu khác ngân sách; còn lại 8 khoản thu giảm so với cùng kỳ.

Công tác quản lý, thu nợ đọng thuế được ngành chú trọng triển khai. Ước đến cuối Quý I/2021 tổng nợ thuế toàn tỉnh là 455 tỷ đồng, trong đó nợ khó thu (không có khả năng thu) của các đơn vị giải thể, phá sản, bỏ địa điểm kinh doanh là 82 tỷ đồng, chiếm 18%; nợ có khả năng thu là 373 tỷ đồng, chiếm 82%.

Trên cơ sở kết quả thực hiện Quý I, ngành Thuế tỉnh Quảng Bình tiếp tục chủ động rà soát, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế, tập trung vào các khu vực kinh tế, các sắc thuế cơ bản để xây dựng phương án, kịch bản chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh; chú trọng việc đôn đôc các khoản thu như ngoài quốc doanh, doanh nghiệp Nhà nước..., phấn đấu thu đạt và vượt dự toán thu Quý II, tạo tiền đề thực hoàn thành nhiệm vụ năm 2021.

Thanh Loan
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm