Vị đại gia này đã mất 20 năm để sưu tầm những khúc gỗ trầm hương quý hiếm, có những khối lên đến cả triệu USD và mỗi tác phẩm chỉ có 1 bản duy nhất ở Việt Nam. Giá trị bộ sưu tập này hơn cả 1 gia tài người bình thường, không phải có tiền là có thể mua được.