Tìm kiếm: FPT

DNVN - Ngày 6/12, FPT công bố mua 80% cổ phần của AOSIS - công ty tư vấn công nghệ có trụ sở tại Pháp. Thương vụ nằm trong chiến lược mở rộng hiện diện toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh về công nghệ tại châu Âu để mở rộng cơ hội kinh doanh.
DNVN - Doanh nghiệp thông minh sẽ là nền tảng cho đô thị thông minh. Việc ứng dụng các giải pháp AI (trí tuệ nhân tạo) sẽ giúp tối ưu hoạt động quản trị, vận hành của doanh nghiệp, mang lại trải nghiệm tích cực cho nhân viên, đóng vai trò không thể thiếu trong xây dựng đô thị thông minh và phát triển bền vững.
DNVN - Xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam đang gặp rất nhiều thách thức, đó là hành lang pháp lý thiếu rõ ràng, chưa thuận lợi cho hợp tác công tư đặc biệt các thủ tục liên quan đến đầu tư, đấu thầu, thuê dịch vụ CNTT. Các đô thị chưa chú trọng quy hoạch thông minh, thông minh hóa các hạ tầng cơ bản, thiết yếu.
DNVN - Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) cho biết, do một số vướng mắc về quy định, hiện PC Đà Nẵng phải tạm dừng tiếp nhận tài sản công trình điện (lưới điện trung hạ áp, trạm biến áp) từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước cho đến khi có văn bản hướng dẫn của cấp thẩm quyền.

End of content

Không có tin nào tiếp theo