Tìm kiếm: SHTT

DNVN - Một trong những khó khăn mà doanh nghiệp khoa học và công nghệ (DN KH&CN) nhiều năm qua gặp phải là bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT). Các vụ vi phạm quyền SHTT có chiều hướng tăng, bởi vấn đề thực thi quyền SHTT còn nhiều hạn chế, đòi hỏi cần có thêm chế tài xử lý.
DNVN - Bộ công cụ thực hành xác định và điều khiển tư thế vệ tinh (ADCS Kit) là sản phẩm khoa học công nghệ từ đề tài nghiên cứu cấp viện: "Phát triển bộ công cụ thực hành phân hệ xác định và điều khiển tư thế vệ tinh phục vụ đào tạo công nghệ vũ trụ", mã số UDPTCN 04/19-21 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
DNVN - Cuộc thi nhằm thúc đẩy phát triển các ý tưởng, dự án, sản phẩm đổi mới sáng tạo, sáng chế để tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống, nâng cao hình ảnh, vị thế của đất nước; xây dựng, hình thành và phát triển văn hóa sở hữu trí tuệ; gắn quyền sở hữu trí tuệ với các hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, sản xuất kinh doanh...
DNVN - Theo bà Vũ Thị Phương Anh- Giám đốc Dịch vụ tư vấn tài chính của Công ty TNHH PwC Việt Nam, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ (SHTT) đang ngày càng trở nên quan trọng trong doanh nghiệp (DN), đặc biệt là trong kỷ nguyên công nghệ 4.0. Tuy vậy, các DN Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong hoạt động này.
DNVN - Theo nhận định của các chuyên gia, mặc dù nhu cầu và nhận thức về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (DN) Việt Nam đã gia tăng đáng kể. Tuy vậy, trong hoạt động bảo hộ và quản lý tài sản SHTT cho DN tại Việt Nam vẫn chưa tương xứng với yêu cầu phát triển cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 hiện nay.
DNVN - Dù chưa tham gia các hiệp định hợp tác về kinh tế số nhưng Việt Nam cần suy nghĩ đến việc sửa Luật sở hữu trí tuệ (SHTT) theo hướng “đón đầu” xu hướng hợp tác quốc tế này. Việt Nam cũng cần lưu tâm đến bảo vệ cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu quyền SHTT và lợi ích xã hội, từ đó tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh.
DNVN - Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ký quyết định phê duyệt "Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Cà Mau đến năm 2030". Với mục tiêu đến năm 2025 đáp ứng 100% nhu cầu được tư vấn, hướng dẫn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) của các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

End of content

Không có tin nào tiếp theo