Tìm kiếm: thương-mại

(DNVN)-“Cũng có giải pháp là hợp pháp hóa một số hoạt động hiện đang bị coi là phi pháp như cá cược, mại dâm… Khi các hoạt động này được chuyển từ phi chính thức sang khu vực chính thức. Và giá trị gia tăng của chúng sẽ được cơ quan thống kê tổng hợp để tính vào GDP".

End of content

Không có tin nào tiếp theo