Chính sách

Phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông

DNVN - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng.

Cần xây dựng hệ thống khuyến nông vững mạnh / Ra mắt mô hình khuyến nông tư nhân đầu tiên tại Việt Nam

Đề án hướng tới việc củng cố kiện toàn hệ thống khuyến nông cơ sở theo hướng mở rộng đa chức năng dịch vụ, phục vụ tái cơ cấu ngành và phát triển nông thôn, góp phần củng cố xây dựng thương hiệu khuyến nông Việt Nam, đa dạng các hoạt động khuyến nông phục vụ phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng nông sản.

Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông hướng tớiđáp ứng yêu cầu vùng nguyên liệu đạt chuẩn ở 13 tỉnh thành trên cả nước.

Cụ thể là hướng tới việc xây dựng hệ thống các tổ khuyến nông cộng đồng đáp ứng yêu cầu vùng nguyên liệu đạt chuẩn ở 13 tỉnh thành trên cả nước. Phát triển nhân rộng ra các tỉnh khác.

Xây dựng được bộ tài liệu về khuyến nông cộng đồng bao gồm các tài liệu tư vấn phát triển các tổ chức nông dân (hợp tác xã, doanh nghiệp), tài liệu phát triển kinh doanh và thị trường.

Nâng cao năng lực cho tổ khuyến nông cộng đồng để thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ HTX nông nghiệp, chuyển giao công nghệ khuyến nông.

Đồng thời, tài liệu hoá mô hình khuyến nông cộng đồng và đưa ra các bài học kinh nghiệm, tổ chức nhân rộng mô hình.

Đề xuất các kiến nghị, chính sách khuyến nông làm cơ sở để đề nghị điều chỉnh Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông.

Đề án thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 2021 - 2023: Thực hiện Dự án thí điểm "Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng” tại 13 tỉnh ( Sơn La, Hoà Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An).

Giai đoạn 2024 – 2025: Thực hiện Dự án đánh giá và nhân rộng mô hình tổ khuyến nông cộng đồng trong hệ thống khuyến nông, thực hiện trên 15 tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh miền trung có điều kiện tương tự.

Nội dung trọng tâm của đề án là hình thành được ít nhất là 26 tổ khuyến nông cộng đồng trên địa bàn 13 tỉnh thuộc vùng nguyên liệu, thành phần tổ khuyến nông cộng đồng.

Xây dựng được bộ học liệu phục vụ đào tạo tổ khuyến nông cộng đồng bao gồm tài liệu đào tạo ToT và các video clips. Tổ chức được các hoạt động nâng cao năng lực tổ khuyến nông cộng đồng.

Cùng với đó, tổ khuyến nông cộng đồng hỗ trợ được các HTX vùng nguyên liệu phát triển sản xuất, thông tin thị trường và liên kết sản xuất. Tài liệu hoá được kinh nghiệm tổ chức, bài học kinh nghiệm để nhân rộng trong giai đoạn tiếp theo.

Trong giai đoạn 2024 – 2025, đề án tập trung nhân rộng mô hình khuyến nông cộng đồng ra 15 tỉnh tiếp theo có điều kiện tương đồng như các tỉnh thí điểm ở giai đoạn 1, mỗi tỉnh dự kiến nhân rộng ít nhất 2 mô hình khuyến nông cộng đồng.

2 mô hình khuyến nông cộng đồng này hoạt động theo 4 nhóm chức năng chuyển giao công nghệ khuyến nông, hỗ trợ phát triển hợp tác xã, hỗ trợ thị trường và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững và hỗ trợ chuyển đổi số trong các HTX nông nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là đơn vị chủ trì thực hiện đề án. Trung tâm này có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và tổ chức thực hiện.

Hà Anh
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm