Kinh tế

Ngân hàng VPBank nâng vốn điều lệ lên hơn 14.000 tỷ đồng

(DNVN) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1426/QĐ-NHNN sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Theo thông tin mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thống đốc NHNN đã chấp thuận sửa đổi Điểm 4 Giấy phép hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần số 0042/NH-GP ngày 12/8/1993 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Khoản C Điều 1 Quyết định của Thống đốc NHNN số 150/QĐ-NH5 ngày 12/8/1993 về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thành “Vốn điều lệ: 14.059.086.350.000 đồng (Mười bốn nghìn không trăm năm mươi chín tỷ không trăm tám mươi sáu triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng).

Ngân hàng VPBank nâng vốn điều lệ lên hơn 14.000 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng; Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm giám sát việc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 150/QĐ-NH5 ngày 12/8/1993, Giấy phép hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần số 0042/NH-GP ngày 12/8/1993 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Quyết định số 300/QĐ-NHNN ngày 10/3/2017 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định này.

Nguyễn Hà

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Quảng cáo