Bạn đọc

Kinh doanh vận tải được hỗ trợ khó khăn theo hình thức nào?

Gia đình bà Trần Thị Anh Thư có 1 cơ sở xe khách thuộc Hợp tác xã của tỉnh Đồng Tháp. Gia đình bà đều thuộc diện lao động tự do, kinh doanh vận tải. Do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên doanh nghiệp của gia đình bà phải tạm nghỉ không có thu nhập từ ngày 1/7/2021.

Lập hồ sơ hỗ trợ hộ kinh doanh thế nào? / Lao động nghỉ việc không lương sẽ được hỗ trợ nếu đủ điều kiện

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bà Thư hỏi, theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và quy định của tỉnh Đồng Tháp, bà thuộc diện nhận được hỗ trợ với mức 1.500.000 đồng nhưng đã qua nhiều đợt đến nay bà vẫn chưa nhận được hỗ trợ. Bà Thư đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trường hợp của bà.

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp trả lời như sau:

Căn cứ Điểm 12, Mục II, Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ quy định: “Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác: Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách địa phương, các tỉnh thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức hỗ trợ...”.

Do đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 964/QĐ-UBND-HC ngày 16/7/2021 và 1277/QĐ-UBND-HC ngày 29/8/2019 về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, đã xác định một số ngành, nghề bị ảnh hưởng và người lao động thật sự khó khăn cần được hỗ trợ, trong đó “lao động tự do trong kinh doanh vận tải” không thuộc diện được hỗ trợ

 

- Căn cứ Điều 35 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thì: Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

- Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Nếu việc kinh doanh vận tải của bà thỏa mãn các điều kiện trên thì đề nghị bà liên hệ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồng Ngự để được hướng dẫn.

Có thể bạn quan tâm
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm