Sự kiện

Lợi dụng tâm lý của người dân, Nguyễn Văn Kiên cùng các đối tượng khác đã rao bán các loại “bùa ngải” trên mạng xã hội với giá cắt cổ. Trong 6 năm, các đối tượng đã thực hiện việc bán “bùa” cho hàng nghìn người trên khắp cả nước, thu lợi hơn 86 tỷ đồng.