DNVN - Chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về dự thảo Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ngày 19/6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu quy hoạch báo chí phải thực chất, có tính mở và khả thi.