DNVN – Theo Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại học Huế là thực thể quan trọng, gắn liền với tiến trình phát triển và đi lên của tỉnh, do vậy phải quy hoạch để nơi đây có kiến trúc đặc trưng, hiện đại, văn minh, đẹp từ cảnh quan môi trường đến kiến trúc các công trình, cây xanh... xứng đáng đô thị sinh thái đại học tầm cỡ.
DNVN – Đây là dịp để các cơ quan, các hiệp hội, các doanh nghiệp của các địa phương gặp gỡ, trao đổi về khả năng, nhu cầu, giải pháp và các chính sách, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trên các lĩnh vực trọng tâm của năm 2021 là: Đầu tư, du lịch, y tế, giáo dục và dịch vụ hành chính công.
DNVN – Để kích cầu du lịch, phát triển kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà vừa quyết định điều chỉnh giảm 50% phí tham quan của Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng. Bên cạnh đó, công dân tỉnh Khánh Hoà và nhiều đối tượng khác sẽ được miễn phí tham quan.
DNVN - Tại Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Tổng lãnh sự quán Italia tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chức Reggio Children (Italia) phối hợp cùng AMPA Education, Global Embassy, VIA Education và VIRES tổ chức Hội thảo “Giáo dục sáng tạo: Giáo dục nghệ thuật và Hướng tiếp cận Reggio Emilia - Bật nguồn sáng tạo”.