Trong bối cảnh cạnh tranh thương mại ngày càng gay gắt, các chuyên gia cho rằng, bên cạnh việc nâng cao hiệu quả thương mại với các thị trường lân cận, các đối tác đã có Hiệp định thương mại tự do, Việt Nam cần đẩy mạnh việc tiếp cận, khai phá các thị trường mới, xa hơn như khu vực Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latinh….
VCCI được Hội đồng Lý luận TW giao nhiệm thực hiện Đề tài “Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp” với mục tiêu vừa góp phần bổ sung về mặt lý luận vừa góp phần đưa ra khuyến nghị về chính sách cho Chính phủ để thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của nền KT.
Những năm gần đây, câu chuyện giải cứu nông sản Việt vẫn luôn tái diễn như một “điệp khúc” gây ảnh hưởng đến tâm lý của người nông dân và các doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu ngành nông nghiệp Việt Nam phải lọt vào top 10 thế giới, nông sản Việt cần phải làm gì, cải thiện chất lượng ra sao vẫn đang là một bài toán chưa có lời giải.
Tại Việt Nam hiện nay, chủ trương phát triển Đô thị thông minh đã được Đảng và Nhà nước chủ trương đẩy mạnh. Nghị quyết TW 5 khóa 12 về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, NCCL tăng trưởng, NSLC, sức cạnh tranh của nền kinh tế” đã đề cấp đến việc “ưu tiên phát triển một số đô thị thông minh”.
Tại Hội nghị ban điều hành chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của DN Việt Nam đến năm 2020” (Chương trình 712), Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã nêu những việc cần làm cho giai đoạn 2 năm cuối của chương trình quốc gia nâng cao NSCL để đạt hiệu quả tốt hơn nữa.