Chính sách

Chuyên gia: Lạm phát chịu sức ép lớn khi xăng dầu và điện tăng giá liên tiếp

Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng, diễn biến của việc tăng giá xăng dầu thời gian gần đây sẽ khiến lạm phát năm 2019 chịu sức ép lớn và có thể tăng giá một số hàng hóa liên quan.