DNVN - Một trong những thông điệp của Báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2024 công bố hôm 18/6 là hướng đến lựa chọn tốt nhất và hiệu quả nhất về chi phí nhằm hỗ trợ tăng trưởng bền vững của Việt Nam. Trong đó, điều quan trọng là cần sớm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng xanh tại Việt Nam để tránh những chi phí lớn không cần thiết.
DNVN - Theo TS Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia kinh tế, việc điều chỉnh lãi suất không phải là công cụ chính để vực dậy nền kinh tế đang đối mặt nhiều khó khăn. Nền kinh tế có thể được vực dậy hay không là ở các lực lượng kinh tế, trong đó có khả năng chống đỡ khủng hoảng, tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
DNVN - Kế hoạch xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân do Bộ Công Thương ban hành nêu rõ: việc ngăn chặn phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.
DNVN - Theo TS Trần Du Lịch – thành viên Hội đồng tư vấn chính sách, tài chính tiền tệ quốc gia, trong bối cảnh khan hiếm vốn như hiện nay, nếu TP Hồ Chí Minh có những chính sách thu hút kiều hối tốt hơn và “nắn” dòng vốn này vào các dự án hạ tầng giao thông thì hiệu quả đầu tư sẽ lớn hơn nhiều.
DNVN - Cần nhanh chóng vận dụng các quy định mới của Luật Đất đai 2024 về sử dụng đất nông nghiệp để chuyển đổi sinh kế nông dân tại ĐBSCL; Xác định biến đổi khí hậu và nước biển dâng là xu thế tất yếu, có các giải pháp thích ứng và sống chung linh hoạt, biến thách thức thành cơ hội…
DNVN - Theo chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh, năm 2024, chính sách tiền tệ nói chung, chính sách lãi suất nói riêng cần tiếp tục điều hành theo hướng nới lỏng nhằm góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, chính sách này cần thận trọng và linh hoạt nhằm ứng phó với những biến động khó lường từ kinh tế thế giới.