DNVN - Thông tư 68 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn điện tử có quy định các hộ kinh doanh cá thể phải ký số trên hóa đơn. Với quy định này thì khoảng hơn 2 triệu hộ kinh doanh cá thể cũng phải sử dụng chữ ký số. Dự kiến sắp tới sẽ bùng nổ thị trường chứng thực chữ ký số cá nhân.
DNVN - Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn CMC trả lời phỏng vấn xoay quanh việc các DNNVV cần phải có tư duy, định hướng như thế nào để có thể trở thành hạt nhân trong tiến trình chuyển đổi số của quốc gia như kỳ vọng của Chính phủ. Cũng như không bị bỏ lại phía sau trong cuộc Cách mạng số.
DNVN - Theo VNPT, trong lĩnh vực chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, có 3 thứ cần triển khai đó là: Hạ tầng số, số hoá hệ thống quản lý quản trị và số hoá tư liệu sản xuất. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) lại rất đa dạng nên không thể xây dựng một giải pháp chuyển đổi số chung cho tất cả doanh nghiệp, mà VNPT sẽ dẫn dắt từng doanh nghiệp.
DNVN - Qualcomm đặt trọng tâm hỗ trợ các đối tác Việt Nam tham gia mạnh hơn vào chuỗi thiết kế, cung cấp thiết bị di động toàn cầu. 5G mở ra một cơ hội rất lớn cho các công ty thành công không chỉ tại Việt Nam, mà còn xuất khẩu thành công các sản phẩm “Make in Vietnam” trên mạng lưới phân phối toàn cầu.