DNVN - Dù tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc đã có nhiều cải thiện sau khi bị ùn ứ từ ngày 23/5 nhưng Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp (DN), đặc biệt là các DN xuất khẩu vải, chuyển hướng thông quan sang các cửa khẩu tỉnh khác, tránh việc đổ dồn đưa hàng lên Lạng Sơn gây quá tải và thiệt hại.
DNVN - Thông báo về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2023, Bộ Tài chính cho biết, tổng kế hoạch giải ngân năm 2023 là 796.358,6 tỷ đồng (bao gồm kế hoạch vốn kéo dài các năm trước sang năm 2023 là 41.024,3 tỷ đồng, kế hoạch vốn giao trong năm 2023 là 755.334,3 tỷ đồng).