DNVN - Theo Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian gần đây tình trạng phá rừng trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra phức tạp, vì vậy cần huy động sức mạnh tổng hợp tổ chức truy quét. Đồng thời cương quyết điều tra, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, tiếp tay cho lâm tặc phá rừng.
DNVN – Theo Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế, trồng cây gây rừng sẽ tạo thêm việc làm cho người dân, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương; tăng tỷ lệ che phủ rừng góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai. Trồng thêm cây xanh sẽ tạo thêm cảnh quan, bóng mát, điều hòa khí hậu, bảo vệ sức khỏe con người.
DNVN - Theo ông Yann Maublanc việc phát triển đô thị dựa vào các trục giao thông đô thị (Transit Oriented Development - TOD) đã được các nước như Hong Kong, Singapore… lựa chọn và triển khai rất hiệu quả. Ông khuyến nghị và kỳ vọng Hà Nội có thể coi TOD là phương án để phát triển giao thông của mình.
DNVN – Theo Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế, trong năm 2021, cần duy trì và nhân rộng các mô hình nổi bật của Ngày Chủ nhật xanh để tạo không khí sôi nổi, tạo thành thói quen cho mọi người. Đồng thời tiếp tục tuyên tuyền vận động, nâng cao nhận thức, tăng cường chế tài và triển khai các công cụ để giám sát việc thực hiện.