Quốc tế

Kinh ngạc xe thiết giáp "biến hình" của Quân đội Thuỵ Điển

Loại phương tiện này không phải là xe tăng, cũng không phải là xe chiến đấu bộ binh hay xe bọc thép nhưng nó có thể biến hình thành bất cứ thứ gì tuỳ vào trí tưởng tượng của nhà sản xuất.