Doanh nhân

Cổ phiếu EIB của Eximbank bị đưa vào diện cảnh báo

Do điều chỉnh hồi tố kết quả kinh doanh theo Kết luận của Thanh tra, nên LNST chưa phân phối 2 năm liên tiếp đều là số âm.

Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định đưa cổ phiếu EIB của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Eximbank vào diện bị cảnh báo từ ngày 8/4/2016. Nguyên nhân do LNST chưa phân phối tại thời điểm cuối năm 2014 và 2015 đều là số âm.

Cụ thể, trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 của công ty, khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận 114,01 tỷ đồng, trong đó LNST cả năm 2014 đạt 56,08 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên BCTC đã kiểm toán năm 2015, tại thuyết minh BCTC, khoản mục số 41, có điều chỉnh một số nội dung theo kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo kết luận của Thanh tra, tập đoàn đã bán một số tài sản cố định cho CTCP BĐS E Xim (Eximland) trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2013 và đã ghi nhận các khoản lợi nhuận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của các năm này tổng hơn 1.116 tỷ đồng. Sau đó, tập đoàn đã mua lại tài sản này từ Eximland trong thời gian từ năm 2011 đến 2015.

 

Eximbank

Cũng theo kết luận thanh tra trên, Tập đoàn phải ghi giảm thu nhập do bán các tài sản không đúng quy định và ghi giảm các chi phí liên quan khác để khôi phục giá trị tài sản về giá trị ban đầu. Do đó, Tập đoàn đã thực hiện điều chỉnh hồi tố đối với số liệu so sánh năm kết thúc ngày 31/12/2014. Ảnh hưởng này đối với báo cáo tài chính năm 2014 thể hiện việc điều chỉnh phần lợi nhuận chưa phân phối đến thời điểm cuối năm 2014 còn -834,56 tỷ đồng; giảm 948,5 tỷ đồng so với ban đầu.

Điều này cũng ảnh hưởng đến năm 2015 khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2015 là -817,46 tỷ đồng trong khi cả năm lãi gần 40 tỷ đồng.

Cafef/Trí thức trẻ/HSX

 
Loading...
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo