Kinh tế số

Doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt gần 99%

DNVN - Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc triển khai dịch vụ khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, 99% doanh nghiệp trong tổng số hơn 860.000 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử.

20 thay đổi trong giao dịch thuế điện tử kế toán doanh nghiệp cần cập nhật / Tổng cục Thuế khuyến khích nộp thuế điện tử qua Cổng dịch vụ công quốc gia

Theo Tổng cục Thuế, tổng cục đã hoàn thành việc triển khai dịch vụ khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, 99% doanh nghiệp trong tổng số hơn 860.000 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử.

Tính đến ngày 15/8/2022, có 864.829 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 865.388 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99,94% với số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/08/2022 là 13.876.968 hồ sơ; Đã có 99% tổng số doanh nghiệp đăng ký tham gia dịch vụ nộp thuế điện tử; Tỷ lệ doanh nghiệp hoàn thuế điện tử đạt trên 99%.

Tính đến ngày 15/8/2022, doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt gần 99%.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế tiếp tục duy trì và đẩy mạnh triển khai hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế thống nhất từ Tổng cục Thuế đến 63 cục thuế và 413 chi cục thuế, hoạt động thường xuyên, liên tục và thông suốt 24/7 được vận hành thống nhất và hiệu quả.

Trong năm 2022 (tính đến ngày 15/8/2022), hệ thống đã tiếp nhận và trả lời được 4.304 câu hỏi, đạt tỷ lệ 88% tổng số câu hỏi phải trả lời trong kỳ.

Các dịch vụ thủ tục hành chính do cơ quan thuế cung cấp được triển khai ở mức độ 3, 4 cho người nộp thuế theo hướng đơn giản, hiệu quả, nhanh chóng. Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dịch vụ công gồm: Điện tử hoá, số hoá thủ tục hành chính và kết nối các dịch vụ công trong lĩnh vực thuế và tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Đến nay, Tổng cục Thuế đã hoàn thành triển khai 103/234 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 và tích hợp 97 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Nhờ đó, người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện thêm các dịch vụ thuế điện tử một cách thuận lợi hơn.

Tính từ ngày 1/01/2022 đến ngày 15/8/2022, số lượng hồ sơ đã đồng bộ trạng thái lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia là 15.818.955 hồ sơ.

Hà Anh
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm