Bất động sản

Mua nhà tái định cư trả góp 10 năm

Cuối tuần qua, UBND TP. Hà Nội đã ban hành chính sách bán nhà tái định cư theo phương thức trả dần cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.Hà Nội.

Đối tượng áp dụng là các trường hợp có đủ điều kiện được mua nhà tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố, nhưng tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất và nhà ở trên đất nhỏ hơn số tiền mua nhà tái định cư phải nộp, có nguyện vọng được trả dần số tiền chênh lệch còn thiếu theo quy định của thành phố.

 

Số tiền nhà được phép trả dần được tính lãi bằng 0,3%/tháng. Thời gian trả dần số tiền mua nhà còn thiếu là 10 năm tính từ ngày quyết định bán nhà tái định cư của UBND thành phố.

 

Mỗi năm, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm thanh toán một phần số tiền mua nhà còn thiếu bằng 1/10 số tiền được phép trả dần cộng với lãi suất theo quy định. Trong trường hợp các hộ gia đình, cá nhân thanh toán trước thời hạn số tiền mua nhà thì được giảm 10% số tiền mua nhà còn phải thanh toán.

 

Sau khi hộ gia đình nộp đủ tiền mua nhà theo quy định sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy định.

 

Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân được UBND thành phố cho phép mua nhà theo hình thức trả dần (10 năm) mà không thực hiện việc thanh toán đủ số tiền phải nộp theo hợp đồng bán nhà đã ký liên tục trong 2 năm kể từ ngày có quyết định bán nhà, hoặc trường hợp hết thời hạn trả dần (10 năm) thì sẽ chuyển sang hình thức thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

 

Số tiền mua nhà mà hộ gia đình, cá nhân đã trả sẽ được trừ dần vào tiền thuê nhà. Những trường hợp này sẽ không còn được hưởng chế độ chính sách theo quy định của Nghị định 61/CP của Chính phủ.

Theo Dân Việt

 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo