Doanh nhân

Quy định mới về việc đăng ký khoản vay nước ngoài áp dụng vào tháng 4/2016

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 03/2016/TT-NHNN có hiệu lực ngày 15/04/2016 sẽ thay thế các quy định hiện hành tại Thông tư 25/2014/TT-NHNN liên quan đến thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh.

Làm rõ khái niệm thế nào là khoản vay nước ngoài

Thông tư 03/2016/TT-NHNN (“Thông tư 03”) đã có quy định cụ thể khoản vay nước ngoài bao gồm khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh hay còn gọi là khoản vay tự vay tự trả và Khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh dưới mọi hình thức vay (hợp đồng vay, hợp đồng ủy thác cho vay, …).

Hiện nay, các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài rất quan tâm việc đăng ký khoản vay không được Chính phủ bảo lãnh (“Khoản vay”) để có thể tiếp cận nhiều nguồn vốn nhằm mở rộng phạm vi sản xuất, kinh doanh.

Quy định về đăng ký khoản vay nước ngoài.

(Ảnh minh họa)

Mở cổng thông tin điện tử cho phép khai báo khoản vay

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dễ dàng thực hiện việc đăng ký khoản vay, Chương II của Thông tư 03 quy định về hình thức trực tuyến mới.Theo đó, bên đi vay có thể thực hiện khai báo thông tin đăng ký khoản vay cũng như báo cáo tình hình thực hiện khoản vay tại Trang điện tử www.sbv.gov.vn hoặc www.qlnh-sbv.cic.org.vn

Hình thức này giúp tiết kiệm được thời gian cho doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp có được sự chủ động khi đăng ký khoản vay với Ngân hàng Nhà nước.

Đổi mới thủ tục đăng ký khoản vay

Doanh nghiệp có thể chọn hình thức trực tuyến hoặc truyền thống (nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) để thực hiện đăng ký khoản vay. Trường hợp chọn hình thức trực tuyến, Bên đi vay thực hiện khai báo Đơn đăng ký hoản vay trên Trang điện tử để nhận mã số Khoản vay.

So với quy định hiện hành, Thông tư 03 quy định về thời hạn Ngân hàng Nhà nước phải có văn bản xác nhận đồng ý hoặc từ chối việc đăng ký khoản vay của doanh nghiệp, cụ thể:

- 12 ngày làm việc đối với hình thức trực tuyến;

15 ngày làm việc đối với hình thức truyền thống;

- 45 ngày làm việc đối với trường hợp Khoản vay bằng đồng Việt Nam phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận theo quy định pháp luật hiện hành và điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Cập nhật hồ sơ đăng ký khoản vay

Thông tư 03 cập nhật một số hồ sơ đăng ký khoản vay bao gồm:

Đơn đăng ký Khoản vay;

Bản sao (có xác nhận của Bên đi vay) hồ sơ pháp lý của Bên đi vay và bên sử dụng vốn vay đối với trường hợp Bên đi vay không phải là bên sử dụng vốn vay;

Bản sao (có xác nhận của Bên đi vay) hoặc văn bản chứng minh Mục đích vay;

Bản sao và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của Bên đi vay) thỏa thận vay nước ngoài;

Bản sao và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của Bên đi vay) văn bản cam kết bảo lãnh (thư bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh hoặc hình thức cam kết bảo lãnh khác) trong trường hợp Khoản vay được bảo lãnh;

Bên cạnh đó, trong một số trường hợp nêu cụ thể tại Khoản 8 Điều 14 Thông tư 03, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị xác nhận của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản. Trường hợp vay nước ngoài bằng tiền Việt Nam, doanh nghiệp cần chuẩn bị thêm văn bản giải trình về nhu cầu vay nước ngoài.

Doanhnhanthanhdat/Công ty Luật PLF

 
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo