Góc nhìn

Từ 1/7/2018 lương tăng 90.000 đồng so với mức cũ

(DNVN) - Theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP chính phủ vừa ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2018, từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở là 1,390.000 đồng/tháng, thay cho mức cũ là 1,300.000 đồng/tháng, tăng 90.000 đồng.

Ảnh minh họa.

 Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở là 1,390.000 đồng/tháng, thay cho mức cũ là 1,300.000 đồng/tháng, tăng 90.000 đồng.

Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước. Đối với một số địa phương ngân sách khó khăn, sau khi thực hiện quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này mà vẫn thiếu nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 thì ngân sách trung ương bổ sung số thiếu để địa phương thực hiện.

Mức lương cơ sở dùng để làm căn cứ cho việc: Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định.

Nghị định này thay thế Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2018.

Tuyết Thùy

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Quảng cáo
Quảng cáo