Tư vấn pháp luật

Thời gian cấp lại giấy đăng ký xe bị mất là bao nhiêu ngày?

Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe thì thời gian xác minh và hoàn thành thủ tục không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bảng giá xe Kymco tháng 7/2021: Thêm lựa chọn / Bảng giá xe GPX tháng 7/2021

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, Thời hạn cấp lại giấy đăng ký xe bị mất được quy định như sau:

1. Cấp biển số xe ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.

>> Xem thêm: Bảng giá xe ga SYM tháng 7/2021: Rẻ nhất 22,6 triệu đồng

2. Cấp mới, đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe; cấp hồ sơ sang tên, di chuyển xe; cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe thì thời gian hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất thì thời gian xác minh và hoàn thành thủ tục không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

>> Xem thêm: Bảng giá xe số Yamaha tháng 7/2021: Thêm sản phẩm mới

đăng ký xe
Thời gian làm giấy chứng nhận đăng ký xe không quá 30 ngày.

3. Cấp lại, đổi lại biển số xe ngay sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp phải chờ sản xuất biển số thì thời gian cấp, đổi lại không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

>> Xem thêm: Bảng giá xe ga Yamaha tháng 7/2021: Thêm lựa chọn mới

4. Trường hợp đăng ký tạm thời thì cấp giấy đăng ký xe và biển số xe tạm thời ngay trong ngày.

Như vậy, trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe thì thời gian xác minh và hoàn thành thủ tục không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

>> Xem thêm: Bảng giá xe Benelli tháng 7/2021: Rẻ nhất 29,8 triệu đồng

 

Bảng giá xe
Có thể bạn quan tâm
 
Loading...
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm