DNVN – Dựa trên các thống kê của trang web ước tính về tổng tài sản cùng hoạt động tài chính của những người nổi tiếng Celebrity Net Worth và Forbes, tờ Wealthy Gorilla đã liệt kê ra danh sách 10 võ sĩ giàu nhất thế giới. Trong đó, Floyd Mayweather là người xếp thứ nhất với tổng tài sản khoảng 560 triệu USD.