Liên Xô là quốc gia đầu tiên thử nghiệm và chế tạo thành công chiến đấu cơ có khả năng cất - hạ cánh thẳng đứng và nhiều lý do khiến người ta tin rằng, tiêm kích F-35B ít nhiều có "dính dáng" tới công nghệ của Liên Xô trước đây.