Một mái tóc dày sẽ tạo thuận cho một mái tóc đẹp, điều đó luôn đúng. Nhưng nó chỉ đúng khi tóc trở nên khỏe mạnh. Để giữ mái tóc khỏe, bạn hãy thử những bí quyết “bỏ túi” dưới đây.