DNVN - Tại Diễn đàn Số hóa Cơ sở hạ tầng và Kinh doanh mới được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện GSMA Thrive đầu tiên, ông Gan Bin, đại diện của Huawei, đã giải thích tại sao "5G là nền tảng kỹ thuật số của cơ sở hạ tầng mới để nâng cấp kết nối, AI, đám mây, điện toán và các ứng dụng ngành, và đưa sức sống mới vào phát triển kinh tế".
DNVN - Góp ý kiến xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 72 và Nghị định 27, Công ty Line Việt Nam cho rằng, việc đưa ra yêu cầu xác thực thông tin cá nhân mà không có lộ trình phù hợp sẽ gây khó khăn cho sự phát triển của các mạng xã hội trong nước, và không có ý nghĩa nhiều trong việc kiểm soát các mạng xã hội nước ngoài.
DNVN - Luật xuất cảnh, nhập cảnh mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1/7/2020. Điểm nổi bật của Luật này là công dân Việt Nam muốn xin cấp visa phổ thông lần đầu có thể thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu ở bất cứ đâu tại Việt Nam mà không cần phải về tận địa phương nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú như trước đây nữa.