Đời sống

Clip: “Dân nhậu” tìm ra giải pháp nỗi lo nồng độ cồn

DNVN - Trước tình thế cứ có nồng độ cồn là phạt, nhiều người dân đã thay đổi thói quen sử dụng rượu bia. Đối với những người có thói quen khó bỏ này, cũng có cách xoay xở để vừa nhậu thoải mái mà không lo bị xử phạt vì nồng độ cồn.