DNVN - Để tín dụng xanh phát triển cần tiếp hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm hướng dẫn về danh mục xanh và tiêu chí xác định dự án phù hợp với phân ngành kinh tế của Việt Nam. Cùng đó là xây dựng lộ trình thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ liên quan đến thuế, phí, vốn, kỹ thuật, thị trường, đến quy hoạch, chiến lược phát triển…
DNVN - Tại cuộc họp bàn giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), Bộ Tài chính cũng đề xuất không kéo dài thời gian ngưng quy định xếp hạng tín nhiệm bắt buộc đối với TPDN riêng lẻ. Đồng thời cho rằng, không cần thiết kéo dài thời gian ngưng hiệu lực thi hành quy định giảm thời gian phân phối trái phiếu.
DNVN - Kiểm toán Nhà nước cho biết, áp lực giải ngân số vốn còn lại của Chương trình phục hồi phát triển kinh tế-xã hội trong những tháng còn lại của năm 2023 là rất lớn. Việc thực hiện giải ngân toàn bộ số vốn theo cam kết của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương rất khó khả thi.
DNVN - Techcombank vừa được tổ chức Global Finance vinh danh với các giải pháp ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp với 2 giải thưởng lớn là “Ứng dụng Ngân hàng số tốt nhất châu Á – Thái Bình Dương” cho Techcombank Mobile và “Nền tảng Ngân hàng số cho doanh nghiệp tốt nhất thế giới” cho Techcombank Business.