Tài chính - ngân hàng

Giám sát chặt chẽ các mã chứng khoán có thanh khoản lớn, diễn biến bất thường

DNVN - Bộ trưởng Bộ Tài chính mới ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn, ổn định thị trường chứng khoán. Trong đó quy định giám sát chặt chẽ các mã chứng khoán có thanh khoản lớn, diễn biến bất thường.

DNVN - Nhằm góp phần chung tay với Chính phủ thúc đẩy lộ trình chuyển đổi số quốc gia, Ngân hàng TMCP Kiên Long hợp tác cùng Tập đoàn Công nghệ Unicloud xây dựng đề án triển khai lắp đặt 1000 máy giao dịch ngân hàng tự động (STM) tại nhiều địa phương, trực tiếp hỗ trợ người dân được tiếp cận số hoá và các dịch vụ công.