DNVN - Việc sử dụng Chatbot để tương tác với khách hàng đã và đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng rộng rãi, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ. Chatbot có thể trò chuyện với khách hàng, đáp ứng những yêu cầu của từng cá nhân và giải quyết công việc nhanh chóng như một nhânh viên chăm sóc khách hàng, thông qua những cài đặt mặc định.
DNVN - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các đối tác đang tìm cách phát triển năng lực của các nước có thu nhập thấp và trung bình (LMIC) để sản xuất vắc xin COVID-19 và mở rộng quy mô sản xuất nhằm tăng cường khả năng tiếp cận toàn cầu với các công cụ quan trọng này để kiểm soát đại dịch.