Bất động sản

Lâm Đồng: Tách thửa để kinh doanh bất động sản phải thành lập dự án đầu tư

DNVN - UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành công văn về việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, muốn tách thửa để kinh doanh bất động sản phải lập dự án đầu tư.

Bất động sản Lâm Đồng có dấu hiệu chững lại, nhà đầu tư e dè / Thanh tra Chính phủ rút yêu cầu thu hồi siêu dự án Nam Đà Lạt 25.000 tỷ đồng ở Lâm Đồng

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố về việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách, hợp thửa đất trên địa bàn toàn tỉnh.

Văn bản hướng dẫn này được ban hành trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 1/11/2021 của UBND tỉnh quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Quyết định số 40/2021).

Theo đó, trường hợp mục đích sử dụng đất của các thửa đất, khu đất có sự thống nhất, phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, quy hoạch dô thị mà không thuộc trường hợp kinh doanh bất động sản thì các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tiếp nhận, xem xét và giải quyết hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất theo quy định tại Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND.

Một khu đất được đầu tư chỉnh chu về giao thông nhằm

Những năm gần đây, tại TP Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm... xuất hàng loạt "dự án" phân lô nằm trên đất nông nghiệp

Về mục đích sử dụng của thửa đất, khu đất (gồm nhiều thửa đất) chưa phù hợp, đồng bộ giữa quy hoạch dử dụng đất và quy hoạch xây dựng, quy hoạch khu đô thị được chia làm 3 trường hợp.

Trường hợp tách thửa đất để thừa kế hoặc tặng cho (giữa vợ với chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột theo quy định pháp luật) mà mỗi người nhạn tặng được nhận 1 thửa đất sau khi tách thửa.

Các trường hợp còn lại, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan có văn bản hướng dẫn các địa phương, đơn vị hoàn thành việc rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch đảm bảo có sự thống nhất, phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trước khi tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất theo quy định tại Quyết định số 40/2021/QĐ- UBND.

Theo Quyết định 40/2021/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng quy định, đối với thửa đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu để tách thửa là 500 m2 tại khu vực đô thị, và 1.000 m2 tại khu vực nông thôn (trước đây chỉ quy định chung diện tích tối thiểu 500 m2). Trường hợp thửa đất ở tiếp giáp với đường giao thông thì ngoài diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định thì còn phải đảm bảo kích thước cạnh tiếp giáp đường >10 m. Ngoài ra, chỉ cho phép hợp thửa đất cùng loại đất.

 

Đáng chú ý, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và lập dự án đầu tư trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Hoàng Thơ
 
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm