Bất động sản

DNVN - Theo các chuyên gia, năm 2024 là năm bản lề trong chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam, trong đó BĐS Tây Nam Bộ được đánh giá là thị trường nổi bật, điểm sáng về biên độ lợi nhuận do mặt bằng giá BĐS thấp so với cả nước, động lực và nền tăng trưởng kinh tế cao.
DNVN - Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) nhận định, là sản phẩm có tính nội địa hóa cao, giá bất động sản sẽ tăng với tốc độ khác nhau, chủ yếu phụ thuộc vào cán cân cung - cầu. Tuy nhiên, giá nhà có thể sẽ không tăng nhiều vào năm 2024.