Khoa học - Công nghệ

Bộ KH&CN xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học công nghệ

DNVN - Bộ KH&CN cho biết, hiện Bộ này đang tích cực đôn đốc và chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về khoa học công nghệ (KHCN), trong đó chú trọng hơn nữa để cập nhật thêm các thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ số theo xu hướng của cuộc cách mạng 4.0.

Khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, quản lý căn cước công dân / Từ 1/8: Sàn thương mại điện tử kê khai, nộp thuế thay cho các cá nhân kinh doanh

Đại diện Bộ KH&CN cho biết, việc xây dựng CSDLQG về KHCN được quy định cụ thể tại Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/2/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin KHCN.

Theo đó, Bộ này đã ban hành Thông tư 14/2014/TT-BKHCN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KHCN và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28/6/2017 về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển CSDLQG về KHCN.

Bộ KH&CN cũng đã ban hành các quyết định liên quan đến việc xây dựng, quản lý và sử dụng CSDL chuyên gia của Bộ; về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước.

Bộ KH&CN đang xây dựng Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030, trong đó có các nội dung về xây dựng CSDL về công nghệ, chuyên gia về công nghệ, nguồn cung công nghệ, nhu cầu về công nghệ (dự kiến sẽ ban hành trong quý III/2021).

Bộ KH&CN tích cực đẩy mạnh xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về KHCN.

Bộ KH&CN tích cực đẩy mạnh xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về KHCN.

Hiện nay, Bộ KH&CN đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ cập nhật, bổ sung các thông tin về công nghệ và thiết bị, sản phẩm và dịch vụ công nghệ, chuyên gia về KHCN và nhu cầu tìm kiếm công nghệ và thiết bị trên cổng thông tin điện tử: www.techmartvietnam.vn với số lượng gần 25.000 công nghệ và thiết bị, hơn 2.500 chuyên gia tư vấn KHCN... Trong đó, các thông tin về công nghệ và thiết bị thuộc danh mục ưu tiên như lĩnh vực công nghệ sinh học, năng lượng và môi trường cũng đã được đẩy mạnh bổ sung và cập nhật.

Đồng thời, Bộ cũng chia sẻ, phổ biến, cung cấp các thông tin về kết quả nghiên cứu KHCN, cơ sở dữ liệu thông tin về công nghệ/thiết bị trên mạng Internet tại địa chỉ https://vista.gov.vn để phục vụ nhu cầu khai thác thông tin công nghệ/thiết bị của tất cả các sở KH&CN, doanh nghiệp và người dân.

Trong thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ tích cực đôn đốc và chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để xây dựng hệ thống CSDLQG về KHCN. Bộ sẽ chú trọng hơn nữa để cập nhật thêm các thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ số theo xu hướng của cuộc cách mạng 4.0.

Ngoài ra, sẽ phối hợp với các tổ chức trung gian của thị trường KHCN trong cả nước nhằm hỗ trợ kết nối, chia sẻ để xây dựng CSDL dùng chung về thông tin công nghệ/thiết bị của cả nước, góp phần phát triển thị trường KHCN Việt Nam.

Theo Cục Thông tin KH&CN quốc gia (Bộ KH&CN), việc xây dựng và hoàn thiện CSDLQG về KHCN không chỉ giúp các nhà quản lý khoa học và nhà nghiên cứu dễ dàng tiếp cận thông tin, mà còn giúp minh bạch hóa hoạt động KHCN, chấm dứt tình trạng cát cứ dữ liệu nghiên cứu khoa học ở các đơn vị, bộ, ngành hiện nay.

Theo đó, thông tin từ CSDLQG về KHCN là nguồn thông tin chính thức để phục vụ công tác hoạch định chiến lược, chính sách, quản lý và điều hành hoạt động KHCN của các bộ, ngành, địa phương. Đây cũng là nguồn thông tin tham khảo chính thức và quan trọng phục vụ các tổ chức, cá nhân hoạt động KHCN nói chung, nhất là hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ.

Ngoài ra, hệ thống CSDLQG về KHCN góp phần minh bạch hóa việc tài trợ công cho hoạt động nghiên cứu triển khai cũng như kết quả của hoạt động này. Việc công khai các nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách Nhà nước (bao gồm kết quả của các nhiệm vụ đã triển khai và các nhiệm vụ đang triển khai) sẽ bảo đảm khắc phục được sự chồng chéo, trùng lặp các nhiệm vụ KH&N gây lãng phí nguồn lực, đồng thời chấm dứt tình trạng “đạo văn” trong nghiên cứu khoa học.

Trước đó, vào năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã được giao làm chủ đầu tư hạng mục “xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành khoa học công nghệ triển khai tích hợp vào hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học công nghệ”. Tổng kinh phí cho hạng mục là hơn 1,7 tỷ đồng.

Mục tiêu của hạng mục là xây dựng hệ thống phần mềm thông tin và CSDL ngành KH&CN gồm: Tổ chức KH&CN; cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; nhiệm vụ KH&CN; thống kê; công nghệ, công nghệ cao, chuyển giao công nghệ; thông tin về KH&CN trong khu vực và trên thế giới; doanh nghiệp KH&CN, Sở hữu trí tuê, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,…

Được biết, cơ sở dữ liệu quốc gia về KHCN bao gồm các cơ sở dữ liệu thành phần sau: 1- Cơ sở dữ liệu về Tổ chức khoa học và công nghệ; 2- Cơ sở dữ liệu về Cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; 3- Cơ sở dữ liệu về Nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 4- Cơ sở dữ liệu về Công bố khoa học và chỉ số trích dẫn khoa học; 5- Cơ sở dữ liệu Thống kê khoa học và công nghệ; 6- Cơ sở dữ liệu Công nghệ, công nghệ cao, chuyển giao công nghệ; 7- Cơ sở dữ liệu Thông tin về khoa học và công nghệ trong khu vực và trên thế giới; 8- Cơ sở dữ liệu Doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 9- Cơ sở dữ liệu Thông tin sở hữu trí tuệ; 10- Cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Thiên An
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm