Hiệp hội doanh nghiệp

Doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm giải pháp “tự cứu mình”, thích nghi với phương thức làm việc mới

DNVN - Ngày 7/12/2020 tại trụ sở văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) đã tổ chức hội nghị “Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020” của Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế.

Doanh nghiệp vẫn khổ vì 'bóng ma' Covid / 61% doanh nghiệp Việt đứng ngoài cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Huy Hùng, Cụm trưởng – Phó Chủ tịch VINASME cho biết, mặc dù chúng ta đang phải trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cũng như ảnh hưởng của bão lũ thiên tai… Tuy nhiên, thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp đã phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp khác cùng nhau ứng phó, vượt qua thách thức, chủ động tìm kiếm giải pháp “tự cứu mình” bắt đầu thích nghi với phương thức làm việc mới. Trong những nỗ lực trên có sự đóng góp quan trọng của Hiệp hội, trong đó có các Hội thuộc Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế.

Ông Phạm Huy Hùng, Cụm trưởng Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế – Phó chủ tịch VINASME phát biểu khai mạc hội nghị.

Ông Phạm Huy Hùng, Cụm trưởng Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế – Phó Chủ tịch VINASME phát biểu khai mạc hội nghị.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch VINASME cũng cho biết, để triển khai kế hoạch thi đua năm 2020, qua báo cáo các đơn vị gửi về, các đơn vị đã hết sức nỗ lực cố gắng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua. Phong trào thi đua đã được các thành viên triển khai bài bản, thiết thực hiệu quả và có nhiều sáng tạo đột phá về nội dung và hình thức.

Cũng tại hội nghị, các thành viên của Cụm đã thảo luận và thông qua Báo cáo Tổng kết 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Cụm. Đại diện VINASME đã tóm tắt lại bản Báo cáo Tổng kết Công tác Thi đua khen thưởng của Cụm. Cụ thể vị này cho biết có thể khẳng định năm 2020, công tác lãnh đạo, chỉ đao, tổ chức phong trào thi đua trong cụm đã được quan tâm, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; các phòng trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với các hình thức đa dạng, phong phú; có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, đã từng bước phát triển cả bề rộng và bề sâu, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Hiệp hội.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 của Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 của Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại và hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng của Cụm. Thứ nhất, công tác chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua yêu nước ở một số đơn vị còn hạn chế, chưa thường xuyên, việc triển khai phong trào còn mang tính hình thức, chưa đạt hiệu quả cao. Nhiều chi hội cơ sở rất khó khăn về kinh tế, trụ sở, chưa bố trí được cán bộ chuyên trách, các trung tâm pháp lý chưa được quan tâm, củng cố, đẩy mạnh hoạt động… Thứ hai, nguồn kinh phí dành cho công tác thi đua khen thưởng còn nhiều hạn hẹp, ảnh hưởng đến vai trò động viên khích lệ trong công tác thi đua khen thưởng.

Đại diện VINASME cũng đưa ra một số kiến nghị đề xuất trong công tác thi đua khen thưởng của Cụm cụ thể như sau:

Thứ nhất, cần cải cách thủ tục thi đua khen thưởng, nâng tỷ lệ thi đua, khen thưởng cũng như sửa đổi một số quy định Luật Thi đua – Khen thưởng.

Thứ hai, hướng dẫn về việc lập quỹ, quản lý và sử dụng Qũy thi đua khen thưởng, cơ chế khen thưởng đảm bảo phù hợp giữa Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật ngân sách, cũng như quy chế thi đua khen thưởng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thứ ba, đề nghị Ban Thi đua khen thưởng Trung ương có quy chế và tiêu chí cụ thể để đánh giá khen thưởng những Doanh nghiệp, Doanh nhân có đóng góp quan trọng trọng trong phát triển kinh tế, đóng góp cho Ngân sách Nhà nước, cho cộng đồng, tạo việc làm, đóng góp về thuế, an sinh xã hội chứ không chỉ căn cứ trên các tiêu chí hiện hành như sáng kiến, đề tài khoa học…

Thứ tư, đề nghị Ban Thi đua khen thưởng Trung ương xem xét và tạo điều kiện bổ sung các quy định về khen thưởng quá trình cống hiến đối với các cán bộ làm công tác Hội, có sự quan tâm tới nghệ nhân, tạo điều kiện nghệ nhân được đề xuất ý kiến và có chế độ cho nghệ nhân đặc biệt là nghệ nhân cao tuổi.

Thứ sáu, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, chuyên môn nghiệp vụ về công tác tổ chức thi đua khen thưởng, hỗ trợ nâng cao áp dụng công nghệ thông tin trong phối hợp thực hiện công tác để cho việc phối hợp được đồng bộ, hiệu quả.

Thứ sáu, thường xuyên tổ chức gặp mặt giao lưu giữa các đơn vị trong Khối doanh nghiệp Trung ương và các Bộ, Ngành để học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác thi đua khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Dũng – Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ trong năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai lũ lụt nhưng tất cả tổ chức trong Cụm đều có sự đoàn kết và đã có thống nhất cao. Đây là năm thứ 3 cụm đã có nhiều kinh nghiệm và hoạt động bài bản hơn, cụ thể hơn. Tin tưởng các năm tiếp theo Cụm sẽ hoạt động hiệu quả hơn, ngày càng thực tế và đi vào chiều sâu hơn nữa.

Ông Nguyễn Hữu Dũng – Phó chủ tịch Ủy ban Trung ưng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Hữu Dũng – Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Hội nghĩ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tất cả đều đồng tình và thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Cụm năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Cụm năm 2021. Tại hội nghị, các thành viên cũng tiến hành Bình xét đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khen thưởng và tiến hành Bầu Cụm trưởng, Phó Cụm trưởng năm 2021. Theo đó. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là Cụm trưởng Cụm thi đua và Hiệp hội sinh vật cảnh Việt Nam là Phó Cụm trưởng Cụm thi đua trong năm 2021.

Huyền Phạm
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm