Chính trị

Kết luận những "bất thường" trong thi tuyển công chức ở Bộ Công thương

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa hoàn tất kết luận thanh tra việc tuyển dụng công chức ở Bộ Công thương, qua đó phát hiện nhiều vi phạm trong việc chấm thi, bảo đảm bí mật đề thi, đáp án thi; 21 trường hợp được Bộ Công thương tuyển dụng khi chưa lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ.

Tranh minh họa: Vũ Toản

Theo kết luận thanh tra, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2011 đến tháng 8/2014, Bộ Công thương và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức 16 kỳ thi tuyển dụng công chức nhưng có tới 6 kỳ thi không được thông báo tuyển dụng công khai, 11 kỳ thi thông báo không đầy đủ. Một số hồ sơ dự tuyển không đầy đủ theo quy định, có trường hợp bằng cấp chuyên môn không phù hợp với vị trí dự tuyển nhưng vẫn không hiểu bằng cách nào vẫn được dự thi và trúng tuyển (?!).

Tiến hành xác minh, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện quá trình chấm thi có nhiều vi phạm. Có 5 kỳ thi không cung cấp được một số biên bản trong quá trình chấm thi, 2 kỳ thi chưa tổ chức việc chấm thi tại địa điểm quy định, việc tổng hợp điểm một số bài thi cũng chưa chính xác.

Đáng chú ý, dù năm 2013 Chủ tịch Hội đồng thi tuyển của Bộ Công thương không thành lập ban phúc khảo kỳ thi nhưng vẫn tổ chức chấm phúc khảo trái quy định. Kỳ thi tuyển công chức năm 2011 do Cục Quản lý cạnh tranh tổ chức đã không lập danh sách, không thông báo công khai kết quả thi tuyển và dự kiến người trúng tuyển.

Đoàn thanh tra còn phát hiện nhiều sai phạm trong kỳ thi năm 2013 do Cục Quản lý thị trường tổ chức như: việc bảo đảm bí mật đề thi, đáp án thi không được thực hiện đúng quy định; thông báo công khai kết quả thi tuyển không dự kiến người trúng tuyển trái với quy định. Khi có đơn khiếu nại, tố cáo quá trình tổ chức thi tuyển thì không kịp thời xem xét giải quyết, dẫn đến để quá thời hạn giải quyết.

Đặc biệt, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện ra 21 trường hợp Bộ Công thương tuyển dụng khi chưa lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trong khi theo quy định phải lấy ý kiến thống nhất trước với Bộ Nội vụ rồi mới được phép tiếp nhận.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công thương xem xét, không công nhận kết quả thi tuyển của kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2013 do Cục Quản lý thị trường tổ chức; Đồng thời thành lập hội đồng để kiểm tra, đánh giá về điều kiện, tiêu chuẩn và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với những công chức được tuyển dụng qua các kỳ thi tuyển có hình thức thi không đúng quy định; thu hồi theo thẩm quyền và chỉ đạo thu hồi quyết định tuyển dụng đối với những người không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn và thông báo kết quả thực hiện cho Bộ Nội vụ trong tháng 3/2015.

“Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với những vi phạm đã được kết luận. Tùy theo tính chất, mức độ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật”- Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công thương.

 

Dân trí
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo