Môi trường

Khẩn trương phòng cháy, nâng cao chất lượng rừng

Sau một thời gian dài liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành đôn đốc, chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác bảo vệ rừng, nâng cao chất lượng cả 3 loại rừng đặc dụng, phòng hộ, rừng sản xuất và bảo đảm đa dạng sinh học.

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng, các Bộ, ngành tiếp tục triển khai trồng rừng tập trung với diện tích khoảng 150.500 ha, trong đó rừng đặc dụng, phòng hộ (19.500ha), rừng sản xuất (131.000ha). Cùng với đó, các địa phương làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi chặt phá rừng trái phép, đặc biệt là tại khu vực Tây Nguyên, Nam Trung bộ và một số tỉnh Trung du miền núi phía Bắc.

 
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trực tiếp chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, phối hợp với các địa phương tập trung xử lý dứt điểm các cơ sở chế biến đang tồn tại ở bìa rừng đồng thời triển khai trồng bù rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích phi lâm nghiệp.
 
Tiếp đến, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai hoàn chỉnh các Đề án, dự án như: Quản lý khai thác rừng sản xuất là rừng tự nhiên; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động kiểm lâm giai đoạn 2012-2015; tổ chức quản lý bảo vệ và phát triển rừng Tây Nguyên; trồng rừng chắn sóng, bảo vệ đê biển, chống xâm thực ven biển…
 
Cùng với đó, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư được chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2014-2015 trước ngày 15/10/2013; hướng dẫn phân cấp cho các địa phương việc bố trí và điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương phù hợp với các chỉ tiêu kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.
 
Đặc biệt, tại các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh tập trung huy động các lực lượng thường xuyên phát hiện và phòng cháy chữa cháy rừng kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra; kiểm tra, giám sát việc trồng rừng thay thế đối với các dự án khi chuyển mục đích sử dụng đất có rừng sang xây dựng công trình thủy điện, khai thác khoáng sản và các công trình xây dựng khác, xử lý nghiêm đối với các sai phạm theo quy định.
 
 
PV
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo