Bất động sản

TP.HCM: Nhiều thiếu sót trong quản lý quy hoạch, nhà đất ở quận Tân Phú

DNVN - Thanh tra TP.HCM vừa có kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND quận Tân Phú giai đoạn 2018–2019 và chỉ ra quận này có hàng loạt thiếu sót.

Bất động sản Bảo Lộc: Từ thị trường “vùng trũng” đến “điểm nóng” đầu tư / Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sắp hoàn thành giải phóng mặt bằng

Theo kết luận thanh tra, năm 2018 và 2019, UBND quận Tân Phú đã thực hiện công khai dự toán tài chính, ngân sách năm. Tuy nhiên, các nội dung công khai chưa đầy đủ theo quy định.

Cụ thể, về việc thu nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, thanh tra kết luận còn tồn từ năm 2006 đến ngày 31/12/2019 hơn 1.000 hồ sơ với giá trị ghi nợ theo hồ sơ tính tại thời điểm các hộ gia đình, cá nhân ghi nợ có số tiền là 374,4 tỷ đồng.

Số hồ sơ còn nợ tiền sử dụng đất của tổ chức tính đến ngày 31/12/2019, còn 1 hồ sơ nợ tiền sử dụng đất của Công ty CP Địa ốc Phú Tân, tổng cộng số tiền còn nợ là hơn 174 tỷ đồng. Theo đó, Công ty CP Địa ốc Phú Tân được UBND thành phố chấp thuận chuyển hình thức từ cho thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2011, giao đất để thực hiện dự ántừ năm 2012. Thế nhưng đến thời điểm thanh tra, công ty này chưa thực hiện hoàn tất việc nộp tiền sử dụng đất và cũng chưa triển khai thực hiện dự án.

Kết luận thanh tra.

Thanh tra TP.HCM chỉ ra nhiều sai sót trong quản lý quy hoạch, nhà đất quận Tân Phú.

Kế đến kết luận thanh tra cũng chỉ ra tại thời điểm thanh tra, đồ án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được UBND thành phố phê duyệt không được công khai tại trụ sở UBND quận Tân Phú và cổng thông tin điện tử của quận theo quy định.

Về công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch xây dựng, tại thời điểm thanh tra, 3 đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 phủ toàn bộ diện tích quận Tân Phú đã được UBND thành phố phê duyệt không được công khai tại trụ sở UBND quận và trên cổng thông tin điện tử của quận theo quy định.

Về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, tính đến thời điểm thanh tra còn 224 nhà, đất mà quận đang quản lý, chưa được sắp xếp, xử lý theo quy định.

Về công tác thu, nộp ngân sách tiền cho thuê nhà ở và nhà xưởng tính đến ngày 30/6/2020, số tiền cho thuê chưa thu được để nộp ngân sách nhà nước là gần 2 tỷ đồng.

Riêng về tiền thuê đất, tính đến 15/7/2020,quận Tân Phú còn nợ hơn 5,5 tỷ đồng tiền thuê chưa thu để nộp ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng chỉ ra tại thời điểm thanh tra, đồ án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được UBND thành phố phê duyệt từ năm 2014, tại thời điểm thanh tra đồ án không được công khai tại trụ sở UBND quận và cổng thông tin điện tử của quận theo quy định. 3 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phủ toàn bộ diện tích quận Tân Phú cũng không được công khai tại trụ sở và cổng thông tin điện tử của quận.

Việc quản lý, sử dụng, cho thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Đội Quản lý nhà có nhiều hạn chế, thiếu sót trong việc: bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; xây dựng hợp đồng cho thuê nhà ở; việc xác định diện tích cho thuê; trong công tác quản lý, cho thuê nhà ở; công tác quản lý, cho thuê nhà xưởng (nhà sản xuất kinh doanh); công tác quản lý, cho thuê các nhà, đất được giao chờ thực hiện dự án.

Để xảy ra các thiếu sót trên, trách nhiệm thuộc Chủ tịch, phó chủ tịch UBND quận Tân Phú phụ trách lĩnh vực, trưởng các phòng ban, cơ quan đơn vị thuộc quận.

Từ kết luận của Thanh tra thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo Chủ tịch UBND quận Tân Phú nghiêm túc tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp công khai, minh bạch theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng trong các lĩnh vực hoạt động của quận. Thực hiện kê khai, sắp xếp, xử lý các nhà, đất quận đang quản lý, sử dụng theo quy định; chấn chỉnh việc quản lý, cho thuê các nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Cùng với đó, tổ chức kiểm điểm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hạn chế, thiếu sót theo kết luận thanh tra; khẩn trương thu hồi đúng, đủ số tiền còn nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân còn tồn từ năm 2006 đến nay nộp ngân sách nhà nước…

Văn Đức
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm